02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور هوایی مشهد

تور هوایی مشهد

  • هوایی
  • زاگرس
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/04/12
  • اعتبار تا: 1399/04/14
  • دانلود پکیج

تور هوایی مشهد

خدمات تور مشهد هوایی : بلیط رفت و برگشت - 2 شب 3 روز اقامت - صبحانه  نهار شام

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل انقلاب مشهد

FB
575,000 تومان
670,000 تومان
-
-
-
570,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل مهتاب مشهد

FB
595,000 تومان
690,000 تومان
-
-
-
580,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آیسان مشهد

FB
610,000 تومان
700,000 تومان
-
-
-
600,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل سارینا مشهد

FB
640,000 تومان
740,000 تومان
-
-
-
630,000 تومان
-
-
جزئیات
هاترا

FB
780,000 تومان
1,050,000 تومان
-
-
-
770,000 تومان
-
-
جزئیات
سهند

FB
790,000 تومان
1,080,000 تومان
-
-
-
780,000 تومان
-
-
جزئیات
کیانا

BB
980,000 تومان
1,250,000 تومان
-
-
-
970,000 تومان
-
-
جزئیات
سی نور

BB
1,030,000 تومان
1,550,000 تومان
-
-
-
1,020,000 تومان
-
-
جزئیات
درویشی

BB
1,270,000 تومان
1,850,000 تومان
-
-
-
1,250,000 تومان
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه ناهار شام
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 کارت ملی 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 فاطمه خسروی 09199870011
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/04/12 1399/04/14
 
نام هتل هتل انقلاب مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 575,000 تومان 670,000 تومان - - - 570,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل مهتاب مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 595,000 تومان 690,000 تومان - - - 580,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل آیسان مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 610,000 تومان 700,000 تومان - - - 600,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل سارینا مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 640,000 تومان 740,000 تومان - - - 630,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هاترا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 780,000 تومان 1,050,000 تومان - - - 770,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سهند
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 790,000 تومان 1,080,000 تومان - - - 780,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل کیانا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 980,000 تومان 1,250,000 تومان - - - 970,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل سی نور
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,030,000 تومان 1,550,000 تومان - - - 1,020,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل درویشی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,270,000 تومان 1,850,000 تومان - - - 1,250,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات