02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور هوایی مشهد

تور هوایی مشهد

  • هوایی
  • زاگرس
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/01/01
  • اعتبار تا: 1400/01/31
  • دانلود پکیج

تور هوایی مشهد

خدمات تور مشهد هوایی : بلیط رفت و برگشت - 2 شب سه روز اقامت - صبحانه  نهار شام

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل ابریشم مشهد

FB
1,400,000 تومان
1,590,000 تومان
-
950,000 تومان
250,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل نسیم مشهد

FB
1,440,000 تومان
1,640,000 تومان
-
950,000 تومان
250,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل کارن مشهد

FB
1,490,000 تومان
1,690,000 تومان
-
950,000 تومان
250,000 تومان
-
-
-
جزئیات
سهند

FB
1,590,000 تومان
1,790,000 تومان
-
950,000 تومان
250,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل الماس مشهد

BB
1,640,000 تومان
1,940,000 تومان
-
950,000 تومان
250,000 تومان
-
-
-
جزئیات
سی نور

BB
1,660,000 تومان
1,960,000 تومان
-
950,000 تومان
250,000 تومان
-
-
-
جزئیات
کیانا

FB
1,790,000 تومان
2,100,000 تومان
-
950,000 تومان
250,000 تومان
-
-
-
جزئیات
درویشی

BB
1,850,000 تومان
2,200,000 تومان
-
950,000 تومان
250,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل قصر طلایی مشهد

BB
1,890,000 تومان
2,300,000 تومان
-
950,000 تومان
250,000 تومان
-
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه ناهار شام
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 کارت ملی 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 بیتا معینی 09369936533
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/01/01 1400/01/31
 
نام هتل هتل ابریشم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,400,000 تومان 1,590,000 تومان - 950,000 تومان 250,000 تومان - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل نسیم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,440,000 تومان 1,640,000 تومان - 950,000 تومان 250,000 تومان - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل کارن مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,490,000 تومان 1,690,000 تومان - 950,000 تومان 250,000 تومان - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سهند
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,590,000 تومان 1,790,000 تومان - 950,000 تومان 250,000 تومان - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل الماس مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,640,000 تومان 1,940,000 تومان - 950,000 تومان 250,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل سی نور
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,660,000 تومان 1,960,000 تومان - 950,000 تومان 250,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل کیانا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,790,000 تومان 2,100,000 تومان - 950,000 تومان 250,000 تومان - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل درویشی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,850,000 تومان 2,200,000 تومان - 950,000 تومان 250,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل قصر طلایی مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,890,000 تومان 2,300,000 تومان - 950,000 تومان 250,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات