02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور ترکیبی مشهد

تور ترکیبی مشهد

  • زمینی
  • قطار شش تخته
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/07/18
  • اعتبار تا: 1399/07/21
  • دانلود پکیج

تور ترکیبی مشهد

تور مشهد ترکیبی : بلیط رفت قطار برگشت هواپیما - دو شب و سه روز اقامت در هتل مشهد - صبحانه ناهار شام 

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
هتل شاد مشهد

FB
420,000 تومان
520,000 تومان
340,000 تومان
430,000 تومان
جزئیات
هتل سارینا مشهد

FB
465,000 تومان
555,000 تومان
340,000 تومان
455,000 تومان
جزئیات
هتل آیسان مشهد

FB
470,000 تومان
560,000 تومان
340,000 تومان
460,000 تومان
جزئیات
جوادیه

FB
500,000 تومان
620,000 تومان
340,000 تومان
490,000 تومان
جزئیات
هتل انقلاب مشهد

FB
520,000 تومان
510,000 تومان
340,000 تومان
640,000 تومان
جزئیات
هاترا

FB
580,000 تومان
740,000 تومان
340,000 تومان
570,000 تومان
جزئیات
کیانا

FB
820,000 تومان
1,240,000 تومان
340,000 تومان
810,000 تومان
جزئیات
سی نور

FB
900,000 تومان
1,180,000 تومان
340,000 تومان
890,000 تومان
جزئیات
درویشی

FB
990,000 تومان
1,295,000 تومان
340,000 تومان
670,000 تومان
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه ناهار شام به دلیل کرونا منو انتخابی
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 فاطمه خسروی 09199870011
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/07/18 1399/07/21
 
نام هتل هتل شاد مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 420,000 تومان 520,000 تومان 340,000 تومان 430,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل سارینا مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 465,000 تومان 555,000 تومان 340,000 تومان 455,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل آیسان مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 470,000 تومان 560,000 تومان 340,000 تومان 460,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل جوادیه
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 500,000 تومان 620,000 تومان 340,000 تومان 490,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل انقلاب مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 520,000 تومان 510,000 تومان 340,000 تومان 640,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هاترا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 580,000 تومان 740,000 تومان 340,000 تومان 570,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل کیانا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 820,000 تومان 1,240,000 تومان 340,000 تومان 810,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سی نور
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 900,000 تومان 1,180,000 تومان 340,000 تومان 890,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل درویشی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 990,000 تومان 1,295,000 تومان 340,000 تومان 670,000 تومان
خدمات FB
توضیحات