02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور لحظه آخری استانبول

تور لحظه آخری استانبول

تور لحظه آخری استانبول

خدمات تور استانبول لحظه آخری : بلیط رفت و برگشت هواپیما -4 شب و 5 روز اقامت - صبحانه- گشت شهری با ناهار - لیدر

انجام تست‌ کرونا در محل اقامت شما

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات جزئیات هتل
Reydel Hotel Istanbul

BB
3,310,000 تومان
3,880,000 تومان
3,310,000 تومان
2,935,000 تومان
890,000 تومان
جزئیات
Grand Liza Hotel Istanbul

BB
4,080,000 تومان
5,435,000 تومان
4,080,000 تومان
2,935,000 تومان
890,000 تومان
جزئیات
Taxim Express Hotel Istanbul

BB
4,290,000 تومان
5,640,000 تومان
4,080,000 تومان
2,935,000 تومان
890,000 تومان
جزئیات
Grand Star Hotel Istanbul

BB
4,495,000 تومان
6,055,000 تومان
4,290,000 تومان
2,935,000 تومان
890,000 تومان
جزئیات
Cartoon Hotel Istanbul

BB
4,600,000 تومان
6,265,000 تومان
3,975,000 تومان
2,935,000 تومان
890,000 تومان
جزئیات
City Center Hotel Istanbul

BB
4,675,000 تومان
6,410,000 تومان
4,675,000 تومان
2,935,000 تومان
890,000 تومان
جزئیات
Green Park Taksim Hotel Istanbul

BB
5,120,000 تومان
7,305,000 تومان
4,185,000 تومان
2,935,000 تومان
890,000 تومان
جزئیات
Holiday Inn Hotel Istanbul

BB
5,665,000 تومان
8,395,000 تومان
4,550,000 تومان
2,935,000 تومان
890,000 تومان
جزئیات
Grand Oztanic Istanbul Hotel

BB
5,665,000 تومان
8,395,000 تومان
4,675,000 تومان
2,935,000 تومان
890,000 تومان
جزئیات
Titanic City Hotel Istanbul

BB
6,135,000 تومان
9,235,000 تومان
5,640,000 تومان
2,935,000 تومان
890,000 تومان
جزئیات
Avantgarde Taksim Istanbul Hotel

BB
6,410,000 تومان
9,880,000 تومان
5,540,000 تومان
2,935,000 تومان
890,000 تومان
جزئیات
point hotel istanbul

BB
6,880,000 تومان
10,600,000 تومان
5,270,000 تومان
2,935,000 تومان
890,000 تومان
جزئیات
Hilton Bomonti Hotel Istanbul

BB
7,130,000 تومان
11,345,000 تومان
5,515,000 تومان
2,935,000 تومان
890,000 تومان
جزئیات
Elite World Istanbul Hotel

BB
8,120,000 تومان
13,080,000 تومان
6,755,000 تومان
2,935,000 تومان
890,000 تومان
جزئیات
Hilton Bosphorus Hotel Istanbul

BB
8,990,000 تومان
14,940,000 تومان
6,510,000 تومان
2,935,000 تومان
890,000 تومان
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول مدت اقامت : 4 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 لیدر
2 گشت شهری
3 صبحانه
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 پاسپورت 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 هانیه سالاری 09351805338
2 سارا راحمی 09356605389
3 ساناز سیف 09190315140
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/01/01 1400/01/31
 
نام هتل Reydel Hotel Istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,310,000 تومان 3,880,000 تومان 3,310,000 تومان 2,935,000 تومان 890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Grand Liza Hotel Istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,080,000 تومان 5,435,000 تومان 4,080,000 تومان 2,935,000 تومان 890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Taxim Express Hotel Istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,290,000 تومان 5,640,000 تومان 4,080,000 تومان 2,935,000 تومان 890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Grand Star Hotel Istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,495,000 تومان 6,055,000 تومان 4,290,000 تومان 2,935,000 تومان 890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Cartoon Hotel Istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,600,000 تومان 6,265,000 تومان 3,975,000 تومان 2,935,000 تومان 890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل City Center Hotel Istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,675,000 تومان 6,410,000 تومان 4,675,000 تومان 2,935,000 تومان 890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Green Park Taksim Hotel Istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,120,000 تومان 7,305,000 تومان 4,185,000 تومان 2,935,000 تومان 890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Holiday Inn Hotel Istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,665,000 تومان 8,395,000 تومان 4,550,000 تومان 2,935,000 تومان 890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Grand Oztanic Istanbul Hotel
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,665,000 تومان 8,395,000 تومان 4,675,000 تومان 2,935,000 تومان 890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Titanic City Hotel Istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,135,000 تومان 9,235,000 تومان 5,640,000 تومان 2,935,000 تومان 890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Avantgarde Taksim Istanbul Hotel
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,410,000 تومان 9,880,000 تومان 5,540,000 تومان 2,935,000 تومان 890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل point hotel istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,880,000 تومان 10,600,000 تومان 5,270,000 تومان 2,935,000 تومان 890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Hilton Bomonti Hotel Istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,130,000 تومان 11,345,000 تومان 5,515,000 تومان 2,935,000 تومان 890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Elite World Istanbul Hotel
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,120,000 تومان 13,080,000 تومان 6,755,000 تومان 2,935,000 تومان 890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Hilton Bosphorus Hotel Istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,990,000 تومان 14,940,000 تومان 6,510,000 تومان 2,935,000 تومان 890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات