02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور مشهد از کرج

تور مشهد از کرج

  • قطار
  • قطار چهار تخته
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/01/01
  • اعتبار تا: 1400/01/31
  • دانلود پکیج

تور مشهد از کرج

خدمات تور مشهد با قطار از کرج : بلیط رفت و برگشت قطار چهار تخته - دو شب و سه روز اقامت در هتل - صبحانه ناهار شام 
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
هتل تیانا مشهد

FB
470,000 تومان
460,000 تومان
200,000 تومان
460,000 تومان
جزئیات
هتل کارن مشهد

FB
600,000 تومان
550,000 تومان
200,000 تومان
590,000 تومان
جزئیات
هتل ابریشم مشهد

FB
620,000 تومان
470,000 تومان
200,000 تومان
610,000 تومان
جزئیات
هتل نسیم مشهد

FB
640,000 تومان
500,000 تومان
200,000 تومان
630,000 تومان
جزئیات
هتل الماس مشهد

BB
740,000 تومان
600,000 تومان
200,000 تومان
730,000 تومان
جزئیات
سهند

FB
760,000 تومان
680,000 تومان
200,000 تومان
750,000 تومان
جزئیات
سی نور

BB
760,000 تومان
620,000 تومان
200,000 تومان
750,000 تومان
جزئیات
کیانا

FB
870,000 تومان
750,000 تومان
200,000 تومان
860,000 تومان
جزئیات
درویشی

BB
1,050,000 تومان
900,000 تومان
200,000 تومان
1,040,000 تومان
جزئیات
هتل قصر طلایی مشهد

BB
1,140,000 تومان
1,000,000 تومان
200,000 تومان
1,130,000 تومان
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 صبحانه ناهار شام
2 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 کارت ملی 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
3 سوده سرافرازی 09126083556
4 بیتا معینی 09369936533
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/01/01 1400/01/31
 
نام هتل هتل تیانا مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 470,000 تومان 460,000 تومان 200,000 تومان 460,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل کارن مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 600,000 تومان 550,000 تومان 200,000 تومان 590,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل ابریشم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 620,000 تومان 470,000 تومان 200,000 تومان 610,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل نسیم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 640,000 تومان 500,000 تومان 200,000 تومان 630,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل الماس مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 740,000 تومان 600,000 تومان 200,000 تومان 730,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل سهند
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 760,000 تومان 680,000 تومان 200,000 تومان 750,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سی نور
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 760,000 تومان 620,000 تومان 200,000 تومان 750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل کیانا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 870,000 تومان 750,000 تومان 200,000 تومان 860,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل درویشی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان 900,000 تومان 200,000 تومان 1,040,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل قصر طلایی مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,140,000 تومان 1,000,000 تومان 200,000 تومان 1,130,000 تومان
خدمات BB
توضیحات