02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور مشهد از قم

تور مشهد از قم

  • قطار
  • قطار شش تخته
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/03/01
  • اعتبار تا: 1400/03/31
  • دانلود پکیج

تور مشهد از قم

خدمات تور زمینی مشهد از قم با قطار : بلیط رفت و برگشت قطار - دو شب و سه روز اقامت در هتل - صبحانه ناهار شام 
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
هتل تیانا مشهد

FB
500,000 تومان
650,000 تومان
490,000 تومان
230,000 تومان
490,000 تومان
جزئیات
هتل ابریشم مشهد

FB
570,000 تومان
760,000 تومان
520,000 تومان
230,000 تومان
560,000 تومان
جزئیات
هتل نسیم مشهد

FB
600,000 تومان
780,000 تومان
550,000 تومان
230,000 تومان
590,000 تومان
جزئیات
هتل کارن مشهد

FB
650,000 تومان
850,000 تومان
600,000 تومان
230,000 تومان
640,000 تومان
جزئیات
سهند

FB
740,000 تومان
950,000 تومان
690,000 تومان
230,000 تومان
730,000 تومان
جزئیات
کیانا

BB
950,000 تومان
1,250,000 تومان
940,000 تومان
230,000 تومان
940,000 تومان
جزئیات
هتل الماس مشهد

BB
1,090,000 تومان
1,290,000 تومان
1,040,000 تومان
230,000 تومان
1,080,000 تومان
جزئیات
سی نور

BB
1,200,000 تومان
1,400,000 تومان
1,150,000 تومان
230,000 تومان
1,190,000 تومان
جزئیات
درویشی

BB
1,220,000 تومان
1,550,000 تومان
950,000 تومان
230,000 تومان
1,210,000 تومان
جزئیات
هتل قصر طلایی مشهد

BB
1,250,000 تومان
1,600,000 تومان
1,200,000 تومان
230,000 تومان
1,240,000 تومان
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 صبحانه ناهار شام
2 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 کارت ملی 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
2 بیتا معینی 09369936533
3 مژده رضایی 09395179794
4 سوده سرافرازی 09126083556
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/03/01 1400/03/31
 
نام هتل هتل تیانا مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 500,000 تومان 650,000 تومان 490,000 تومان 230,000 تومان 490,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل ابریشم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 570,000 تومان 760,000 تومان 520,000 تومان 230,000 تومان 560,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل نسیم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 600,000 تومان 780,000 تومان 550,000 تومان 230,000 تومان 590,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل کارن مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 650,000 تومان 850,000 تومان 600,000 تومان 230,000 تومان 640,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سهند
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 740,000 تومان 950,000 تومان 690,000 تومان 230,000 تومان 730,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل کیانا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 950,000 تومان 1,250,000 تومان 940,000 تومان 230,000 تومان 940,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل الماس مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,090,000 تومان 1,290,000 تومان 1,040,000 تومان 230,000 تومان 1,080,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل سی نور
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,200,000 تومان 1,400,000 تومان 1,150,000 تومان 230,000 تومان 1,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل درویشی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,220,000 تومان 1,550,000 تومان 950,000 تومان 230,000 تومان 1,210,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل قصر طلایی مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,250,000 تومان 1,600,000 تومان 1,200,000 تومان 230,000 تومان 1,240,000 تومان
خدمات BB
توضیحات