02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور زمینی یزد

تور زمینی یزد

  • قطار
  • قطار شش تخته
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/09/01
  • اعتبار تا: 1399/09/30
  • دانلود پکیج

تور زمینی یزد

خدمات تور یزد زمینی با قطار : بلیط رفت و برگشت - دو شب و سه روز اقامت - صبحانه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
هتل هومان یزد

BB
370,000 تومان
420,000 تومان
-
120,000 تومان
360,000 تومان
جزئیات
هتل پارسیان نور یزد

BB
395,000 تومان
625,000 تومان
-
120,000 تومان
385,000 تومان
جزئیات
هتل لاله یزد

BB
420,000 تومان
375,000 تومان
-
120,000 تومان
410,000 تومان
جزئیات
هتل جهانگردی یزد

BB
425,000 تومان
630,000 تومان
-
120,000 تومان
415,000 تومان
جزئیات
هتل پارسیان صفائیه یزد

BB
480,000 تومان
720,000 تومان
-
120,000 تومان
470,000 تومان
جزئیات
هتل باغ مشیر الممالک یزد

BB
490,000 تومان
660,000 تومان
-
120,000 تومان
480,000 تومان
جزئیات
هتل ارگ یزد

BB
510,000 تومان
600,000 تومان
-
120,000 تومان
500,000 تومان
جزئیات
هتل داد یزد

BB
870,000 تومان
700,000 تومان
-
120,000 تومان
860,000 تومان
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 یزد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 صبحانه
2 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 کارت ملی 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 بیتا معینی 09369936533
4 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/09/01 1399/09/30
 
نام هتل هتل هومان یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 370,000 تومان 420,000 تومان - 120,000 تومان 360,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارسیان نور یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 395,000 تومان 625,000 تومان - 120,000 تومان 385,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل لاله یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 420,000 تومان 375,000 تومان - 120,000 تومان 410,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل جهانگردی یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 425,000 تومان 630,000 تومان - 120,000 تومان 415,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارسیان صفائیه یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 480,000 تومان 720,000 تومان - 120,000 تومان 470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل باغ مشیر الممالک یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 490,000 تومان 660,000 تومان - 120,000 تومان 480,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ارگ یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 510,000 تومان 600,000 تومان - 120,000 تومان 500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل داد یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 870,000 تومان 700,000 تومان - 120,000 تومان 860,000 تومان
خدمات BB
توضیحات