02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور زمینی یزد

تور زمینی یزد

  • قطار
  • قطار شش تخته
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/03/01
  • اعتبار تا: 1400/03/31
  • دانلود پکیج

تور زمینی یزد

خدمات تور یزد زمینی با قطار : بلیط رفت و برگشت - دو شب و سه روز اقامت - صبحانه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
هتل هومان یزد

BB
570,000 تومان
620,000 تومان
-
120,000 تومان
560,000 تومان
جزئیات
هتل پارسیان نور یزد

BB
595,000 تومان
825,000 تومان
-
120,000 تومان
585,000 تومان
جزئیات
هتل لاله یزد

BB
620,000 تومان
575,000 تومان
-
120,000 تومان
610,000 تومان
جزئیات
هتل جهانگردی یزد

BB
625,000 تومان
830,000 تومان
-
120,000 تومان
615,000 تومان
جزئیات
هتل پارسیان صفائیه یزد

BB
680,000 تومان
920,000 تومان
-
120,000 تومان
670,000 تومان
جزئیات
هتل باغ مشیر الممالک یزد

BB
690,000 تومان
860,000 تومان
-
120,000 تومان
680,000 تومان
جزئیات
هتل ارگ یزد

BB
710,000 تومان
800,000 تومان
-
120,000 تومان
700,000 تومان
جزئیات
هتل داد یزد

BB
1,070,000 تومان
900,000 تومان
-
120,000 تومان
1,060,000 تومان
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 یزد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 صبحانه
2 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 کارت ملی 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سوده سرافرازی 09126083556
2 مژده رضایی 09395179794
3 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
4 بیتا معینی 09369936533
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/03/01 1400/03/31
 
نام هتل هتل هومان یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 570,000 تومان 620,000 تومان - 120,000 تومان 560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارسیان نور یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 595,000 تومان 825,000 تومان - 120,000 تومان 585,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل لاله یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 620,000 تومان 575,000 تومان - 120,000 تومان 610,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل جهانگردی یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 625,000 تومان 830,000 تومان - 120,000 تومان 615,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارسیان صفائیه یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 680,000 تومان 920,000 تومان - 120,000 تومان 670,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل باغ مشیر الممالک یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 690,000 تومان 860,000 تومان - 120,000 تومان 680,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ارگ یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 710,000 تومان 800,000 تومان - 120,000 تومان 700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل داد یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,070,000 تومان 900,000 تومان - 120,000 تومان 1,060,000 تومان
خدمات BB
توضیحات