02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور هوایی شیراز

تور هوایی شیراز

  • هوایی
  • قشم ایر
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/03/01
  • اعتبار تا: 1400/03/31
  • دانلود پکیج

تور هوایی شیراز

خدمات تور شیراز هوایی : بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل اطلس شیراز

BB
1,600,000 تومان
1,800,000 تومان
-
1,190,000 تومان
180,000 تومان
1,590,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارسیان شیراز

BB
1,635,000 تومان
1,820,000 تومان
-
1,190,000 تومان
180,000 تومان
1,620,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آریو برزن شیراز

BB
1,700,000 تومان
1,880,000 تومان
-
1,190,000 تومان
180,000 تومان
1,690,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل کریم خان شیراز

BB
1,720,000 تومان
1,860,000 تومان
-
1,190,000 تومان
180,000 تومان
1,710,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل رویال شیراز

BB
1,795,000 تومان
1,980,000 تومان
-
1,190,000 تومان
180,000 تومان
1,685,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل الیزه شیراز

BB
1,800,000 تومان
1,990,000 تومان
-
1,190,000 تومان
180,000 تومان
1,790,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پرسپولیس شیراز

BB
1,810,000 تومان
1,890,000 تومان
-
1,190,000 تومان
180,000 تومان
1,800,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل زندیه شیراز

BB
1,940,000 تومان
2,100,000 تومان
-
1,190,000 تومان
180,000 تومان
1,930,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل بزرگ شیراز

BB
1,950,000 تومان
2,130,000 تومان
-
1,190,000 تومان
180,000 تومان
1,940,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل چمران شیراز

BB
1,990,000 تومان
2,200,000 تومان
-
1,190,000 تومان
180,000 تومان
1,980,000 تومان
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 شیراز مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 بیتا معینی 09369936533
2 مژده رضایی 09395179794
3 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
4 سوده سرافرازی 09126083556
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/03/01 1400/03/31
 
نام هتل هتل اطلس شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,600,000 تومان 1,800,000 تومان - 1,190,000 تومان 180,000 تومان 1,590,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارسیان شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,635,000 تومان 1,820,000 تومان - 1,190,000 تومان 180,000 تومان 1,620,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آریو برزن شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,700,000 تومان 1,880,000 تومان - 1,190,000 تومان 180,000 تومان 1,690,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل کریم خان شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,720,000 تومان 1,860,000 تومان - 1,190,000 تومان 180,000 تومان 1,710,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل رویال شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,795,000 تومان 1,980,000 تومان - 1,190,000 تومان 180,000 تومان 1,685,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل الیزه شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,800,000 تومان 1,990,000 تومان - 1,190,000 تومان 180,000 تومان 1,790,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پرسپولیس شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,810,000 تومان 1,890,000 تومان - 1,190,000 تومان 180,000 تومان 1,800,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل زندیه شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,940,000 تومان 2,100,000 تومان - 1,190,000 تومان 180,000 تومان 1,930,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل بزرگ شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,950,000 تومان 2,130,000 تومان - 1,190,000 تومان 180,000 تومان 1,940,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل چمران شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,990,000 تومان 2,200,000 تومان - 1,190,000 تومان 180,000 تومان 1,980,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات