02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور هوایی شیراز

تور هوایی شیراز

  • هوایی
  • قشم ایر
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/12/01
  • اعتبار تا: 1399/12/25
  • دانلود پکیج

تور هوایی شیراز

خدمات تور شیراز هوایی : بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل اطلس شیراز

BB
1,300,000 تومان
1,500,000 تومان
-
1,040,000 تومان
180,000 تومان
1,290,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارسیان شیراز

BB
1,335,000 تومان
1,520,000 تومان
-
1,040,000 تومان
180,000 تومان
1,320,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آریو برزن شیراز

BB
1,400,000 تومان
1,580,000 تومان
-
1,040,000 تومان
180,000 تومان
1,390,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل کریم خان شیراز

BB
1,420,000 تومان
1,560,000 تومان
-
1,040,000 تومان
180,000 تومان
1,410,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل رویال شیراز

BB
1,495,000 تومان
1,680,000 تومان
-
1,040,000 تومان
180,000 تومان
1,385,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل الیزه شیراز

BB
1,500,000 تومان
1,690,000 تومان
-
1,040,000 تومان
180,000 تومان
1,490,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پرسپولیس شیراز

BB
1,510,000 تومان
1,590,000 تومان
-
1,040,000 تومان
180,000 تومان
1,500,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل زندیه شیراز

BB
1,640,000 تومان
1,800,000 تومان
-
1,040,000 تومان
180,000 تومان
1,630,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل بزرگ شیراز

BB
1,650,000 تومان
1,830,000 تومان
-
1,040,000 تومان
180,000 تومان
1,640,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل چمران شیراز

BB
1,690,000 تومان
1,900,000 تومان
-
1,040,000 تومان
180,000 تومان
1,680,000 تومان
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 شیراز مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 مژده رضایی 09395179794
4 بیتا معینی 09369936533
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/12/01 1399/12/25
 
نام هتل هتل اطلس شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,300,000 تومان 1,500,000 تومان - 1,040,000 تومان 180,000 تومان 1,290,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارسیان شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,335,000 تومان 1,520,000 تومان - 1,040,000 تومان 180,000 تومان 1,320,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آریو برزن شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,400,000 تومان 1,580,000 تومان - 1,040,000 تومان 180,000 تومان 1,390,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل کریم خان شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,420,000 تومان 1,560,000 تومان - 1,040,000 تومان 180,000 تومان 1,410,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل رویال شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,495,000 تومان 1,680,000 تومان - 1,040,000 تومان 180,000 تومان 1,385,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل الیزه شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,500,000 تومان 1,690,000 تومان - 1,040,000 تومان 180,000 تومان 1,490,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پرسپولیس شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,510,000 تومان 1,590,000 تومان - 1,040,000 تومان 180,000 تومان 1,500,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل زندیه شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,640,000 تومان 1,800,000 تومان - 1,040,000 تومان 180,000 تومان 1,630,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل بزرگ شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,650,000 تومان 1,830,000 تومان - 1,040,000 تومان 180,000 تومان 1,640,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل چمران شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,690,000 تومان 1,900,000 تومان - 1,040,000 تومان 180,000 تومان 1,680,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات