02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور زمینی قشم

تور زمینی قشم

  • قطار
  • قطار چهار تخته
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/09/01
  • اعتبار تا: 1399/09/30
  • دانلود پکیج

تور زمینی قشم

خدمات تور زمینی قشم: بلیط رفت و برگشت -2 شب و 3 روز اقامت - صبحانه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل مارینا قشم

BB
540,000 تومان
690,000 تومان
-
170,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
بهشت

BB
540,000 تومان
690,000 تومان
-
170,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل ساحلی خلیج فارس قشم

BB
540,000 تومان
690,000 تومان
-
170,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل الوند قشم

BB
550,000 تومان
710,000 تومان
-
170,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل آرمان قشم

BB
555,000 تومان
720,000 تومان
-
170,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل سان سیتی قشم

BB
560,000 تومان
690,000 تومان
-
170,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل آرام قشم

BB
570,000 تومان
750,000 تومان
-
170,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
پرشین گلف

BB
600,000 تومان
810,000 تومان
-
170,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل سما قشم

BB
610,000 تومان
830,000 تومان
-
170,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
رویال

BB
635,000 تومان
880,000 تومان
-
170,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل مارینا قشم

BB
640,000 تومان
890,000 تومان
-
170,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
ارم

BB
670,000 تومان
950,000 تومان
-
170,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
آتامان

BB
790,000 تومان
1,190,000 تومان
-
170,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل آوینا قشم

BB
840,000 تومان
1,290,000 تومان
-
170,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 قشم مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 گشت شهری
2 صبحانه
3 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 کارت ملی 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 بیتا معینی 09369936533
4 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/09/01 1399/09/30
 
نام هتل هتل مارینا قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 540,000 تومان 690,000 تومان - 170,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل بهشت
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 540,000 تومان 690,000 تومان - 170,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ساحلی خلیج فارس قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 540,000 تومان 690,000 تومان - 170,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل الوند قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 550,000 تومان 710,000 تومان - 170,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آرمان قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 555,000 تومان 720,000 تومان - 170,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل سان سیتی قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 560,000 تومان 690,000 تومان - 170,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آرام قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 570,000 تومان 750,000 تومان - 170,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل پرشین گلف
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 600,000 تومان 810,000 تومان - 170,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل سما قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 610,000 تومان 830,000 تومان - 170,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل رویال
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 635,000 تومان 880,000 تومان - 170,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل مارینا قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 640,000 تومان 890,000 تومان - 170,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل ارم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 670,000 تومان 950,000 تومان - 170,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل آتامان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 790,000 تومان 1,190,000 تومان - 170,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آوینا قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 840,000 تومان 1,290,000 تومان - 170,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات