02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور زمینی قشم

تور زمینی قشم

  • قطار
  • قطار چهار تخته
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/03/01
  • اعتبار تا: 1400/03/31
  • دانلود پکیج

تور زمینی قشم

خدمات تور زمینی قشم: بلیط رفت و برگشت -2 شب و 3 روز اقامت - صبحانه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل آرمان قشم

BB
740,000 تومان
970,000 تومان
-
270,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل سما قشم

BB
750,000 تومان
980,000 تومان
-
270,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
بهشت

BB
760,000 تومان
990,000 تومان
-
270,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل ساحلی خلیج فارس قشم

BB
790,000 تومان
1,020,000 تومان
-
270,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل الوند قشم

BB
840,000 تومان
1,070,000 تومان
-
270,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
رویال

BB
860,000 تومان
1,090,000 تومان
-
270,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل مارینا قشم

BB
880,000 تومان
1,110,000 تومان
-
270,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل آرکا قشم

BB
890,000 تومان
1,120,000 تومان
-
270,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
ارم

BB
900,000 تومان
1,130,000 تومان
-
270,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل مارینا قشم

BB
940,000 تومان
1,170,000 تومان
-
270,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل سان سیتی قشم

BB
970,000 تومان
1,200,000 تومان
-
270,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
پرشین گلف

BB
980,000 تومان
1,210,000 تومان
-
270,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل آوینا قشم

BB
1,250,000 تومان
1,480,000 تومان
-
270,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
آتامان

BB
1,290,000 تومان
1,520,000 تومان
-
270,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 قشم مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 گشت شهری
2 صبحانه
3 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 کارت ملی 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 بیتا معینی 09369936533
2 مژده رضایی 09395179794
3 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
4 سوده سرافرازی 09126083556
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/03/01 1400/03/31
 
نام هتل هتل آرمان قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 740,000 تومان 970,000 تومان - 270,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل سما قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 750,000 تومان 980,000 تومان - 270,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل بهشت
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 760,000 تومان 990,000 تومان - 270,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ساحلی خلیج فارس قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 790,000 تومان 1,020,000 تومان - 270,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل الوند قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 840,000 تومان 1,070,000 تومان - 270,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل رویال
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 860,000 تومان 1,090,000 تومان - 270,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل مارینا قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 880,000 تومان 1,110,000 تومان - 270,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آرکا قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 890,000 تومان 1,120,000 تومان - 270,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل ارم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 900,000 تومان 1,130,000 تومان - 270,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل مارینا قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 940,000 تومان 1,170,000 تومان - 270,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل سان سیتی قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 970,000 تومان 1,200,000 تومان - 270,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل پرشین گلف
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 980,000 تومان 1,210,000 تومان - 270,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آوینا قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,250,000 تومان 1,480,000 تومان - 270,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل آتامان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,290,000 تومان 1,520,000 تومان - 270,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات