02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور هوایی اصفهان

تور هوایی اصفهان

  • هوایی
  • ایران ایر
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/04/20
  • اعتبار تا: 1399/04/22
  • دانلود پکیج

تور هوایی اصفهان

خدمات تور هوایی اصفهلن : 2 شب و 3 روز اقامت - بلیط رفت و برگشت
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل خواجو اصفهان

BB
950,000 تومان
1,130,000 تومان
-
470,000 تومان
-
875,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پیروزی اصفهان

BB
970,000 تومان
1,100,000 تومان
-
470,000 تومان
-
920,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آوین اصفهان

BB
970,000 تومان
1,150,000 تومان
-
470,000 تومان
-
888,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آسمان اصفهان

BB
990,000 تومان
1,120,000 تومان
-
470,000 تومان
-
970,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارسیان کوثر اصفهان

BB
1,122,000 تومان
1,510,000 تومان
-
470,000 تومان
-
1,080,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل عباسی اصفهان

BB
1,165,000 تومان
1,355,000 تومان
-
470,000 تومان
-
1,115,000 تومان
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 اصفهان مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 صبحانه
2 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 فاطمه خسروی 09199870011
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/04/20 1399/04/22
 
نام هتل هتل خواجو اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 950,000 تومان 1,130,000 تومان - 470,000 تومان - 875,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پیروزی اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 970,000 تومان 1,100,000 تومان - 470,000 تومان - 920,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آوین اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 970,000 تومان 1,150,000 تومان - 470,000 تومان - 888,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آسمان اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 990,000 تومان 1,120,000 تومان - 470,000 تومان - 970,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارسیان کوثر اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,122,000 تومان 1,510,000 تومان - 470,000 تومان - 1,080,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل عباسی اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,165,000 تومان 1,355,000 تومان - 470,000 تومان - 1,115,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات