02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور هوایی اصفهان

تور هوایی اصفهان

  • هوایی
  • آسمان
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/03/01
  • اعتبار تا: 1400/03/31
  • دانلود پکیج

تور هوایی اصفهان

خدمات تور هوایی اصفهلن : 2 شب و 3 روز اقامت - بلیط رفت و برگشت
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل ونوس اصفهان

BB
1,790,000 تومان
-
-
-
-
1,780,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شیخ بهایی اصفهان

BB
1,820,000 تومان
-
-
-
-
1,810,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل عالی قاپو اصفهان

BB
1,860,000 تومان
-
-
-
-
1,850,002 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارت اصفهان

BB
1,860,000 تومان
-
-
-
-
1,850,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پیروزی اصفهان

BB
1,870,000 تومان
-
-
-
-
1,860,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل سفیر اصفهان

BB
1,900,000 تومان
-
-
-
-
1,890,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آسمان اصفهان

BB
2,040,000 تومان
-
-
-
-
2,030,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارسیان کوثر اصفهان

BB
2,090,000 تومان
-
-
-
-
2,080,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل عباسی اصفهان

BB
2,200,000 تومان
-
-
-
-
2,190,000 تومان
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 اصفهان مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 صبحانه
2 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 بیتا معینی 09369936533
2 مژده رضایی 09395179794
3 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
4 سوده سرافرازی 09126083556
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/03/01 1400/03/31
 
نام هتل هتل ونوس اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,790,000 تومان - - - - 1,780,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شیخ بهایی اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,820,000 تومان - - - - 1,810,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل عالی قاپو اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,860,000 تومان - - - - 1,850,002 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارت اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,860,000 تومان - - - - 1,850,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پیروزی اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,870,000 تومان - - - - 1,860,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل سفیر اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,900,000 تومان - - - - 1,890,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آسمان اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,040,000 تومان - - - - 2,030,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارسیان کوثر اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,090,000 تومان - - - - 2,080,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل عباسی اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,200,000 تومان - - - - 2,190,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات