02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور هوایی اصفهان

تور هوایی اصفهان

  • هوایی
  • آسمان
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/09/01
  • اعتبار تا: 1399/09/30
  • دانلود پکیج

تور هوایی اصفهان

خدمات تور هوایی اصفهلن : 2 شب و 3 روز اقامت - بلیط رفت و برگشت
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل ونوس اصفهان

BB
1,090,000 تومان
-
-
-
-
1,080,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شیخ بهایی اصفهان

BB
1,120,000 تومان
-
-
-
-
1,110,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل عالی قاپو اصفهان

BB
1,160,000 تومان
-
-
-
-
1,150,002 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارت اصفهان

BB
1,160,000 تومان
-
-
-
-
1,150,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پیروزی اصفهان

BB
1,170,000 تومان
-
-
-
-
1,160,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل سفیر اصفهان

BB
1,200,000 تومان
-
-
-
-
1,190,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آسمان اصفهان

BB
1,340,000 تومان
-
-
-
-
1,330,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارسیان کوثر اصفهان

BB
1,390,000 تومان
-
-
-
-
1,380,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل عباسی اصفهان

BB
1,500,000 تومان
-
-
-
-
1,490,000 تومان
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 اصفهان مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 صبحانه
2 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 بیتا معینی 09369936533
4 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/09/01 1399/09/30
 
نام هتل هتل ونوس اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,090,000 تومان - - - - 1,080,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شیخ بهایی اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,120,000 تومان - - - - 1,110,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل عالی قاپو اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,160,000 تومان - - - - 1,150,002 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارت اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,160,000 تومان - - - - 1,150,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پیروزی اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,170,000 تومان - - - - 1,160,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل سفیر اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,200,000 تومان - - - - 1,190,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آسمان اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,340,000 تومان - - - - 1,330,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارسیان کوثر اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,390,000 تومان - - - - 1,380,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل عباسی اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,500,000 تومان - - - - 1,490,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات