02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور مشهد از رشت

تور مشهد از رشت

  • قطار
  • قطار چهار تخته
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/07/18
  • اعتبار تا: 1399/07/21
  • دانلود پکیج

تور مشهد از رشت

خدمات تور مشهد از رشت : بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت - صبحانه ناهار شام
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
جوادیه

FB
510,000 تومان
670,000 تومان
-
-
-
510,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شاد مشهد

FB
560,000 تومان
660,000 تومان
-
-
-
560,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل تاج مشهد

FB
640,000 تومان
780,000 تومان
-
-
-
640,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل کارن مشهد

FB
725,000 تومان
960,000 تومان
-
-
-
725,000 تومان
-
-
جزئیات
هاترا

FB
725,000 تومان
960,000 تومان
-
-
-
725,000 تومان
-
-
جزئیات
سهند

FB
825,000 تومان
1,160,000 تومان
-
-
-
825,000 تومان
-
-
جزئیات
کیانا

FB
960,000 تومان
1,440,000 تومان
-
-
-
960,000 تومان
-
-
جزئیات
سی نور

FB
1,120,000 تومان
1,760,000 تومان
-
-
-
1,120,000 تومان
-
-
جزئیات
درویشی

FB
1,160,000 تومان
1,990,000 تومان
-
-
-
1,160,000 تومان
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه ناهار شام
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 کارت ملی 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 فاطمه خسروی 09199870011
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/07/18 1399/07/21
 
نام هتل جوادیه
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 510,000 تومان 670,000 تومان - - - 510,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل شاد مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 560,000 تومان 660,000 تومان - - - 560,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل تاج مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 640,000 تومان 780,000 تومان - - - 640,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل کارن مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 725,000 تومان 960,000 تومان - - - 725,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هاترا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 725,000 تومان 960,000 تومان - - - 725,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سهند
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 825,000 تومان 1,160,000 تومان - - - 825,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل کیانا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 960,000 تومان 1,440,000 تومان - - - 960,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سی نور
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,120,000 تومان 1,760,000 تومان - - - 1,120,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل درویشی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,160,000 تومان 1,990,000 تومان - - - 1,160,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات