02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور مشهد از رشت

تور مشهد از رشت

  • هوایی
  • زاگرس
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/03/01
  • اعتبار تا: 1400/03/31
  • دانلود پکیج

تور مشهد از رشت

خدمات تور مشهد از رشت : بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت - صبحانه ناهار شام
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل تیانا مشهد

FB
1,760,000 تومان
1,880,000 تومان
-
-
-
1,750,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل ابریشم مشهد

FB
1,780,000 تومان
1,920,000 تومان
-
-
-
1,770,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل نسیم مشهد

FB
1,800,000 تومان
1,960,000 تومان
-
-
-
1,790,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل کارن مشهد

FB
1,840,000 تومان
2,040,000 تومان
-
-
-
1,830,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل الماس مشهد

BB
1,950,000 تومان
2,260,000 تومان
-
-
-
1,940,000 تومان
-
-
جزئیات
سهند

FB
1,960,000 تومان
2,270,000 تومان
-
-
-
1,950,000 تومان
-
-
جزئیات
سی نور

BB
1,960,000 تومان
2,280,000 تومان
-
-
-
1,950,000 تومان
-
-
جزئیات
کیانا

FB
2,140,000 تومان
2,640,000 تومان
-
-
-
2,130,000 تومان
-
-
جزئیات
درویشی

BB
2,170,000 تومان
2,690,000 تومان
-
-
-
2,160,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل قصر طلایی مشهد

BB
2,240,000 تومان
2,840,000 تومان
-
-
-
2,230,000 تومان
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه ناهار شام
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 کارت ملی 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 بیتا معینی 09369936533
2 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
3 سوده سرافرازی 09126083556
4 مژده رضایی 09395179794
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/03/01 1400/03/31
 
نام هتل هتل تیانا مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,760,000 تومان 1,880,000 تومان - - - 1,750,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل ابریشم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,780,000 تومان 1,920,000 تومان - - - 1,770,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل نسیم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,800,000 تومان 1,960,000 تومان - - - 1,790,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل کارن مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,840,000 تومان 2,040,000 تومان - - - 1,830,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل الماس مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,950,000 تومان 2,260,000 تومان - - - 1,940,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل سهند
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,960,000 تومان 2,270,000 تومان - - - 1,950,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سی نور
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,960,000 تومان 2,280,000 تومان - - - 1,950,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل کیانا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,140,000 تومان 2,640,000 تومان - - - 2,130,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل درویشی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,170,000 تومان 2,690,000 تومان - - - 2,160,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل قصر طلایی مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,240,000 تومان 2,840,000 تومان - - - 2,230,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات