02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور مشهد از همدان

تور مشهد از همدان

  • قطار
  • قطار شش تخته
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/03/01
  • اعتبار تا: 1400/03/31
  • دانلود پکیج

تور مشهد از همدان

خدمات تور مشهد از همدان : بلیط رفت و برگشت - دو شب و سه روز اقامت - صبحانه ناهار شام
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل ابریشم مشهد

FB
550,000 تومان
750,000 تومان
500,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل نسیم مشهد

FB
690,000 تومان
800,000 تومان
650,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل تیانا مشهد

FB
690,000 تومان
990,000 تومان
640,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل کارن مشهد

FB
700,000 تومان
900,000 تومان
650,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
سهند

FB
750,000 تومان
990,000 تومان
700,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
سی نور

BB
850,000 تومان
1,200,000 تومان
800,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
کیانا

FB
990,000 تومان
1,290,000 تومان
940,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل الماس مشهد

BB
1,150,000 تومان
1,250,000 تومان
1,100,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
درویشی

BB
1,250,000 تومان
1,600,000 تومان
1,190,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل قصر طلایی مشهد

BB
1,290,000 تومان
1,760,000 تومان
1,250,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه ناهار شام
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 کارت ملی 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سوده سرافرازی 09126083556
2 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
3 مژده رضایی 09395179794
4 بیتا معینی 09369936533
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/03/01 1400/03/31
 
نام هتل هتل ابریشم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 550,000 تومان 750,000 تومان 500,000 تومان 200,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل نسیم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 690,000 تومان 800,000 تومان 650,000 تومان 200,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل تیانا مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 690,000 تومان 990,000 تومان 640,000 تومان 200,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل کارن مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 700,000 تومان 900,000 تومان 650,000 تومان 200,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سهند
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 750,000 تومان 990,000 تومان 700,000 تومان 200,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سی نور
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 850,000 تومان 1,200,000 تومان 800,000 تومان 200,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل کیانا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 990,000 تومان 1,290,000 تومان 940,000 تومان 200,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل الماس مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,150,000 تومان 1,250,000 تومان 1,100,000 تومان 200,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل درویشی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,250,000 تومان 1,600,000 تومان 1,190,000 تومان 200,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل قصر طلایی مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,290,000 تومان 1,760,000 تومان 1,250,000 تومان 200,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات