02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور مشهد از همدان

تور مشهد از همدان

  • قطار
  • قطار شش تخته
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/11/01
  • اعتبار تا: 1399/11/30
  • دانلود پکیج

تور مشهد از همدان

خدمات تور مشهد از همدان : بلیط رفت و برگشت - دو شب و سه روز اقامت - صبحانه ناهار شام
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل ابریشم مشهد

FB
390,000 تومان
480,000 تومان
290,000 تومان
150,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل نسیم مشهد

FB
410,000 تومان
500,000 تومان
310,000 تومان
150,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
سهند

FB
530,000 تومان
830,000 تومان
430,000 تومان
150,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل الماس مشهد

BB
530,000 تومان
830,000 تومان
450,000 تومان
150,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل تیانا مشهد

FB
530,000 تومان
830,000 تومان
480,000 تومان
220,000 تومان
-
520,000 تومان
-
-
جزئیات
سی نور

BB
550,000 تومان
850,000 تومان
460,000 تومان
150,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل کارن مشهد

FB
620,000 تومان
920,000 تومان
570,000 تومان
220,000 تومان
-
610,000 تومان
-
-
جزئیات
کیانا

FB
640,000 تومان
1,050,000 تومان
540,000 تومان
150,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
درویشی

BB
820,000 تومان
1,350,000 تومان
720,000 تومان
150,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل قصر طلایی مشهد

BB
930,000 تومان
1,600,000 تومان
830,000 تومان
150,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه ناهار شام
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 کارت ملی 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سوده سرافرازی 09126083556
2 بیتا معینی 09369936533
3 مژده رضایی 09395179794
4 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/11/01 1399/11/30
 
نام هتل هتل ابریشم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 390,000 تومان 480,000 تومان 290,000 تومان 150,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل نسیم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 410,000 تومان 500,000 تومان 310,000 تومان 150,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سهند
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 530,000 تومان 830,000 تومان 430,000 تومان 150,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل الماس مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 530,000 تومان 830,000 تومان 450,000 تومان 150,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل تیانا مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 530,000 تومان 830,000 تومان 480,000 تومان 220,000 تومان - 520,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سی نور
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 550,000 تومان 850,000 تومان 460,000 تومان 150,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل کارن مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 620,000 تومان 920,000 تومان 570,000 تومان 220,000 تومان - 610,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل کیانا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 640,000 تومان 1,050,000 تومان 540,000 تومان 150,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل درویشی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 820,000 تومان 1,350,000 تومان 720,000 تومان 150,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل قصر طلایی مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 930,000 تومان 1,600,000 تومان 830,000 تومان 150,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات