02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور کیش از مشهد

تور کیش از مشهد

  • هوایی
  • کیش ایر
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/01/01
  • اعتبار تا: 1400/01/31
  • دانلود پکیج

تور کیش از مشهد

خدمات تور کیش از مشهد :2 شب و 3 روز اقامت - ترانسفر فرودگاهی - صبحانه
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
پانیذ

BB
2,470,000 تومان
2,670,000 تومان
-
1,520,000 تومان
250,000 تومان
2,460,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل تعطیلات کیش

BB
2,520,000 تومان
2,770,000 تومان
-
1,520,000 تومان
250,000 تومان
2,510,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل جام جم کیش

BB
2,535,000 تومان
2,800,000 تومان
-
1,520,000 تومان
250,000 تومان
2,525,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شایلی کیش

BB
2,570,000 تومان
2,870,000 تومان
-
1,520,000 تومان
250,000 تومان
2,560,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آریان کیش

BB
2,590,000 تومان
2,910,000 تومان
-
1,520,000 تومان
250,000 تومان
2,580,000 تومان
-
-
جزئیات
سارا

BB
2,650,000 تومان
3,030,000 تومان
-
1,520,000 تومان
250,000 تومان
2,640,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارمیدا کیش

BB
2,670,000 تومان
3,070,000 تومان
-
1,520,000 تومان
250,000 تومان
2,660,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آرامیس کیش

BB
2,720,000 تومان
3,170,000 تومان
-
1,520,000 تومان
250,000 تومان
2,710,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارمیس کیش

BB
2,780,000 تومان
3,295,000 تومان
-
1,520,000 تومان
250,000 تومان
2,770,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل فلامینگو کیش

BB
2,790,000 تومان
3,310,000 تومان
-
1,520,000 تومان
250,000 تومان
2,780,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شایگان کیش

BB
2,820,000 تومان
3,370,000 تومان
-
1,520,000 تومان
250,000 تومان
2,810,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل لیلیوم کیش

BB
2,910,000 تومان
3,550,000 تومان
-
1,520,000 تومان
250,000 تومان
2,900,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل میراژ کیش

BB
2,920,000 تومان
3,570,000 تومان
-
1,520,000 تومان
250,000 تومان
2,910,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل ویدا کیش

BB
2,920,000 تومان
3,570,000 تومان
-
1,520,000 تومان
250,000 تومان
2,910,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پانوراما کیش

BB
2,930,000 تومان
3,580,000 تومان
-
1,520,000 تومان
250,000 تومان
2,920,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل ایران کیش

BB
2,970,000 تومان
3,660,000 تومان
-
1,520,000 تومان
250,000 تومان
2,960,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شایان کیش

BB
3,320,000 تومان
4,370,000 تومان
-
1,520,000 تومان
250,000 تومان
3,310,000 تومان
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 بیتا معینی 09369936533
2 مژده رضایی 09395179794
3 سوده سرافرازی 09126083556
4 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/01/01 1400/01/31
 
نام هتل پانیذ
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,470,000 تومان 2,670,000 تومان - 1,520,000 تومان 250,000 تومان 2,460,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل تعطیلات کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,520,000 تومان 2,770,000 تومان - 1,520,000 تومان 250,000 تومان 2,510,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل جام جم کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,535,000 تومان 2,800,000 تومان - 1,520,000 تومان 250,000 تومان 2,525,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شایلی کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,570,000 تومان 2,870,000 تومان - 1,520,000 تومان 250,000 تومان 2,560,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آریان کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,590,000 تومان 2,910,000 تومان - 1,520,000 تومان 250,000 تومان 2,580,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل سارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,650,000 تومان 3,030,000 تومان - 1,520,000 تومان 250,000 تومان 2,640,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارمیدا کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,670,000 تومان 3,070,000 تومان - 1,520,000 تومان 250,000 تومان 2,660,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آرامیس کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,720,000 تومان 3,170,000 تومان - 1,520,000 تومان 250,000 تومان 2,710,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارمیس کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,780,000 تومان 3,295,000 تومان - 1,520,000 تومان 250,000 تومان 2,770,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل فلامینگو کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,790,000 تومان 3,310,000 تومان - 1,520,000 تومان 250,000 تومان 2,780,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شایگان کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,820,000 تومان 3,370,000 تومان - 1,520,000 تومان 250,000 تومان 2,810,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل لیلیوم کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,910,000 تومان 3,550,000 تومان - 1,520,000 تومان 250,000 تومان 2,900,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل میراژ کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,920,000 تومان 3,570,000 تومان - 1,520,000 تومان 250,000 تومان 2,910,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ویدا کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,920,000 تومان 3,570,000 تومان - 1,520,000 تومان 250,000 تومان 2,910,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پانوراما کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,930,000 تومان 3,580,000 تومان - 1,520,000 تومان 250,000 تومان 2,920,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ایران کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,970,000 تومان 3,660,000 تومان - 1,520,000 تومان 250,000 تومان 2,960,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شایان کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 3,320,000 تومان 4,370,000 تومان - 1,520,000 تومان 250,000 تومان 3,310,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات