02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور کیش از مشهد

تور کیش از مشهد

  • هوایی
  • کیش ایر
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/04/12
  • اعتبار تا: 1399/04/14
  • دانلود پکیج

تور کیش از مشهد

خدمات تورکیش از مشهد :2 شب و 3 روز اقامت - ترانسفر فرودگاهی - صبحانه
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل ققنوس کیش

BB
770,000 تومان
920,000 تومان
-
620,000 تومان
-
750,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل خاتم کیش

BB
775,000 تومان
930,000 تومان
-
620,000 تومان
-
750,000 تومان
-
-
جزئیات
پانیذ

BB
800,000 تومان
980,000 تومان
-
620,000 تومان
-
760,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل تعطیلات کیش

BB
820,000 تومان
1,020,000 تومان
-
620,000 تومان
-
780,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل لوتوس کیش

BB
870,000 تومان
1,120,000 تومان
-
620,000 تومان
-
810,000 تومان
-
-
جزئیات
سارا

BB
880,000 تومان
1,140,000 تومان
-
620,000 تومان
-
830,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل گراند کیش

BB
890,000 تومان
1,160,000 تومان
-
620,000 تومان
-
840,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارمیدا کیش

BB
950,000 تومان
1,280,000 تومان
-
620,000 تومان
-
850,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل لیلیوم کیش

BB
1,050,000 تومان
1,470,000 تومان
-
620,000 تومان
-
940,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل ویدا کیش

BB
1,080,000 تومان
1,650,000 تومان
-
620,000 تومان
-
1,550,000 تومان
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 فاطمه خسروی 09199870011
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/04/12 1399/04/14
 
نام هتل هتل ققنوس کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 770,000 تومان 920,000 تومان - 620,000 تومان - 750,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل خاتم کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 775,000 تومان 930,000 تومان - 620,000 تومان - 750,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل پانیذ
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 800,000 تومان 980,000 تومان - 620,000 تومان - 760,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل تعطیلات کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 820,000 تومان 1,020,000 تومان - 620,000 تومان - 780,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل لوتوس کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 870,000 تومان 1,120,000 تومان - 620,000 تومان - 810,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل سارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 880,000 تومان 1,140,000 تومان - 620,000 تومان - 830,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل گراند کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 890,000 تومان 1,160,000 تومان - 620,000 تومان - 840,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارمیدا کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 950,000 تومان 1,280,000 تومان - 620,000 تومان - 850,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل لیلیوم کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,050,000 تومان 1,470,000 تومان - 620,000 تومان - 940,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ویدا کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,080,000 تومان 1,650,000 تومان - 620,000 تومان - 1,550,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات