02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور کیش از مشهد

تور کیش از مشهد

  • هوایی
  • کیش ایر
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/03/01
  • اعتبار تا: 1400/03/31
  • دانلود پکیج

تور کیش از مشهد

خدمات تور کیش از مشهد :2 شب و 3 روز اقامت - ترانسفر فرودگاهی - صبحانه
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
پانیذ

BB
1,320,000 تومان
1,520,000 تومان
-
1,090,000 تومان
250,000 تومان
1,310,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل تعطیلات کیش

BB
1,370,000 تومان
1,620,000 تومان
-
1,090,000 تومان
250,000 تومان
1,360,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل جام جم کیش

BB
1,385,000 تومان
1,650,000 تومان
-
1,090,000 تومان
250,000 تومان
1,375,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شایلی کیش

BB
1,420,000 تومان
1,720,000 تومان
-
1,090,000 تومان
250,000 تومان
1,410,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آریان کیش

BB
1,440,000 تومان
1,760,000 تومان
-
1,090,000 تومان
250,000 تومان
1,430,000 تومان
-
-
جزئیات
سارا

BB
1,500,000 تومان
1,880,000 تومان
-
1,090,000 تومان
250,000 تومان
1,490,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارمیدا کیش

BB
1,520,000 تومان
1,920,000 تومان
-
1,090,000 تومان
250,000 تومان
1,510,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آرامیس کیش

BB
1,570,000 تومان
2,020,000 تومان
-
1,090,000 تومان
250,000 تومان
1,560,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارمیس کیش

BB
1,630,000 تومان
2,145,000 تومان
-
1,090,000 تومان
250,000 تومان
1,620,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل فلامینگو کیش

BB
1,640,000 تومان
2,160,000 تومان
-
1,090,000 تومان
250,000 تومان
1,630,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شایگان کیش

BB
1,670,000 تومان
2,220,000 تومان
-
1,090,000 تومان
250,000 تومان
1,660,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل لیلیوم کیش

BB
1,760,000 تومان
2,400,000 تومان
-
1,090,000 تومان
250,000 تومان
1,750,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل میراژ کیش

BB
1,770,000 تومان
2,420,000 تومان
-
1,090,000 تومان
250,000 تومان
1,760,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل ویدا کیش

BB
1,770,000 تومان
2,420,000 تومان
-
1,090,000 تومان
250,000 تومان
1,760,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پانوراما کیش

BB
1,780,000 تومان
2,430,000 تومان
-
1,090,000 تومان
250,000 تومان
1,770,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل ایران کیش

BB
1,820,000 تومان
2,510,000 تومان
-
1,090,000 تومان
250,000 تومان
1,810,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شایان کیش

BB
2,170,000 تومان
3,220,000 تومان
-
1,090,000 تومان
250,000 تومان
2,160,000 تومان
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سوده سرافرازی 09126083556
2 بیتا معینی 09369936533
3 مژده رضایی 09395179794
4 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/03/01 1400/03/31
 
نام هتل پانیذ
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,320,000 تومان 1,520,000 تومان - 1,090,000 تومان 250,000 تومان 1,310,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل تعطیلات کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,370,000 تومان 1,620,000 تومان - 1,090,000 تومان 250,000 تومان 1,360,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل جام جم کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,385,000 تومان 1,650,000 تومان - 1,090,000 تومان 250,000 تومان 1,375,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شایلی کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,420,000 تومان 1,720,000 تومان - 1,090,000 تومان 250,000 تومان 1,410,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آریان کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,440,000 تومان 1,760,000 تومان - 1,090,000 تومان 250,000 تومان 1,430,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل سارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,500,000 تومان 1,880,000 تومان - 1,090,000 تومان 250,000 تومان 1,490,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارمیدا کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,520,000 تومان 1,920,000 تومان - 1,090,000 تومان 250,000 تومان 1,510,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آرامیس کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,570,000 تومان 2,020,000 تومان - 1,090,000 تومان 250,000 تومان 1,560,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارمیس کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,630,000 تومان 2,145,000 تومان - 1,090,000 تومان 250,000 تومان 1,620,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل فلامینگو کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,640,000 تومان 2,160,000 تومان - 1,090,000 تومان 250,000 تومان 1,630,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شایگان کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,670,000 تومان 2,220,000 تومان - 1,090,000 تومان 250,000 تومان 1,660,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل لیلیوم کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,760,000 تومان 2,400,000 تومان - 1,090,000 تومان 250,000 تومان 1,750,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل میراژ کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,770,000 تومان 2,420,000 تومان - 1,090,000 تومان 250,000 تومان 1,760,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ویدا کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,770,000 تومان 2,420,000 تومان - 1,090,000 تومان 250,000 تومان 1,760,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پانوراما کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,780,000 تومان 2,430,000 تومان - 1,090,000 تومان 250,000 تومان 1,770,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ایران کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,820,000 تومان 2,510,000 تومان - 1,090,000 تومان 250,000 تومان 1,810,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شایان کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,170,000 تومان 3,220,000 تومان - 1,090,000 تومان 250,000 تومان 2,160,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات