02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور هوایی یزد

تور هوایی یزد

  • هوایی
  • آسمان
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/09/01
  • اعتبار تا: 1399/09/30
  • دانلود پکیج

تور هوایی یزد

خدمات تور هوایی یزد:بلیط رفت و برگشت -صبحانه
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل هومان یزد

BB
1,120,000 تومان
1,170,000 تومان
-
870,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل پارسیان نور یزد

BB
1,146,000 تومان
1,375,000 تومان
-
870,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل لاله یزد

BB
1,170,000 تومان
1,124,000 تومان
-
870,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل جهانگردی یزد

BB
1,175,000 تومان
1,380,000 تومان
-
870,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل پارسیان صفائیه یزد

BB
1,230,000 تومان
1,470,000 تومان
-
870,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل باغ مشیر الممالک یزد

BB
1,240,000 تومان
1,410,000 تومان
-
870,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل ارگ یزد

BB
1,260,000 تومان
1,350,000 تومان
-
870,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل داد یزد

BB
1,620,000 تومان
1,450,000 تومان
-
870,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 یزد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 صبحانه
2 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 کارت ملی 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 بیتا معینی 09369936533
4 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/09/01 1399/09/30
 
نام هتل هتل هومان یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,120,000 تومان 1,170,000 تومان - 870,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارسیان نور یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,146,000 تومان 1,375,000 تومان - 870,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل لاله یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,170,000 تومان 1,124,000 تومان - 870,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل جهانگردی یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,175,000 تومان 1,380,000 تومان - 870,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارسیان صفائیه یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,230,000 تومان 1,470,000 تومان - 870,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل باغ مشیر الممالک یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,240,000 تومان 1,410,000 تومان - 870,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ارگ یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,260,000 تومان 1,350,000 تومان - 870,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل داد یزد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,620,000 تومان 1,450,000 تومان - 870,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات