02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور تبریز هوایی

تور تبریز هوایی

  • هوایی
  • آسمان
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/09/01
  • اعتبار تا: 1399/09/30
  • دانلود پکیج

تور تبریز هوایی

خدمات تور تبریز:2 شب و 3 روز اقامت-بلیط رفت و برگشت -صبحانه
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل سهند تبریز

BB
1,050,000 تومان
-
-
-
-
1,040,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل اهراب تبریز

BB
1,120,000 تومان
-
-
-
-
1,110,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آپارتمان استقبال

BB
1,170,000 تومان
-
-
-
-
1,160,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آپارتمان بهبود

BB
1,190,000 تومان
-
-
-
-
1,180,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل گسترش تبریز

BB
1,280,000 تومان
-
-
-
-
1,270,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شهریار تبریز

BB
1,400,000 تومان
-
-
-
-
1,390,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارسی ائل گلی تبریز

BB
1,430,000 تومان
-
-
-
-
1,420,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل لاله پارک تبریز

BB
1,480,000 تومان
-
-
-
-
1,470,000 تومان
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تبریز مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 بیتا معینی 09369936533
4 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/09/01 1399/09/30
 
نام هتل هتل سهند تبریز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,050,000 تومان - - - - 1,040,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل اهراب تبریز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,120,000 تومان - - - - 1,110,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آپارتمان استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,170,000 تومان - - - - 1,160,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آپارتمان بهبود
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,190,000 تومان - - - - 1,180,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل گسترش تبریز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,280,000 تومان - - - - 1,270,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شهریار تبریز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,400,000 تومان - - - - 1,390,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارسی ائل گلی تبریز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,430,000 تومان - - - - 1,420,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل لاله پارک تبریز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,480,000 تومان - - - - 1,470,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات