02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور زمینی تبریز

تور زمینی تبریز

  • قطار
  • قطار چهار تخته
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/03/01
  • اعتبار تا: 1400/03/31
  • دانلود پکیج

تور زمینی تبریز

خدمات تور :2 شب و 3 روز اقامت-بلیط رفت و بر گشت-صبحانه
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل سهند تبریز

BB
330,000 تومان
-
-
-
-
320,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آپارتمان استقبال

BB
450,000 تومان
-
-
-
-
440,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آپارتمان بهبود

BB
470,000 تومان
-
-
-
-
460,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل اهراب تبریز

BB
490,000 تومان
-
-
-
-
480,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل گسترش تبریز

BB
560,000 تومان
-
-
-
-
550,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شهریار تبریز

BB
690,000 تومان
-
-
-
-
680,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارسی ائل گلی تبریز

BB
720,000 تومان
-
-
-
-
710,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل لاله پارک تبریز

BB
760,000 تومان
-
-
-
-
750,000 تومان
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تبریز مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
2 مژده رضایی 09395179794
3 بیتا معینی 09369936533
4 سوده سرافرازی 09126083556
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/03/01 1400/03/31
 
نام هتل هتل سهند تبریز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 330,000 تومان - - - - 320,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آپارتمان استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 450,000 تومان - - - - 440,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آپارتمان بهبود
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 470,000 تومان - - - - 460,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل اهراب تبریز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 490,000 تومان - - - - 480,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل گسترش تبریز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 560,000 تومان - - - - 550,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شهریار تبریز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 690,000 تومان - - - - 680,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارسی ائل گلی تبریز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 720,000 تومان - - - - 710,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل لاله پارک تبریز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 760,000 تومان - - - - 750,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات