02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور استانبول ویژه نوروز

تور استانبول ویژه نوروز

تور استانبول ویژه نوروز

خدمات تور استانبول : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان -4 شب و 5 روز اقامت - صبحانه - ترانسفر فرودگاهی- لیدر - بیمه

27 اسفند 1350+ افزایش نرخ
28 اسفند تا 4 اسفند 2350+ افزایش نرخ

انجام تست‌ کرونا در محل اقامت شما

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات جزئیات هتل
Grand Liza Hotel Istanbul

BB
7,160,000 تومان
7,950,000 تومان
6,970,000 تومان
6,350,000 تومان
700,000 تومان
جزئیات
Grand The Pera Hotel Istanbul

BB
8,310,000 تومان
10,300,000 تومان
7,210,000 تومان
6,350,000 تومان
700,000 تومان
جزئیات
Konak Hotel Istanbul

BB
9,350,000 تومان
12,300,000 تومان
8,150,000 تومان
6,350,000 تومان
700,000 تومان
جزئیات
Grand Oztanic Istanbul Hotel

BB
9,585,000 تومان
12,770,000 تومان
8,150,000 تومان
6,350,000 تومان
700,000 تومان
جزئیات
Avantgarde Taksim Istanbul Hotel

BB
9,585,000 تومان
12,770,000 تومان
8,150,000 تومان
6,350,000 تومان
700,000 تومان
جزئیات
Golden Age Hotel Istanbul

BB
10,060,000 تومان
13,720,000 تومان
8,530,000 تومان
6,350,000 تومان
700,000 تومان
جزئیات
Titanic City Hotel Istanbul

BB
10,160,000 تومان
13,820,000 تومان
8,720,000 تومان
6,350,000 تومان
700,000 تومان
جزئیات
Grand Cevahir Hotel Istanbul

BB
10,450,000 تومان
13,540,000 تومان
7,950,000 تومان
6,350,000 تومان
700,000 تومان
جزئیات
Conrad Hotel Istanbul

BB
10,830,000 تومان
15,250,000 تومان
9,450,000 تومان
6,350,000 تومان
700,000 تومان
جزئیات
Hilton Bosphorus Hotel Istanbul

BB
11,830,000 تومان
17,260,000 تومان
9,550,000 تومان
6,350,000 تومان
700,000 تومان
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول مدت اقامت : 4 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
ردیف مدرک تعداد
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 ساناز سیف 09190315140
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/01/01 1400/01/13
 
نام هتل Grand Liza Hotel Istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,160,000 تومان 7,950,000 تومان 6,970,000 تومان 6,350,000 تومان 700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Grand The Pera Hotel Istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,310,000 تومان 10,300,000 تومان 7,210,000 تومان 6,350,000 تومان 700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Konak Hotel Istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,350,000 تومان 12,300,000 تومان 8,150,000 تومان 6,350,000 تومان 700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Grand Oztanic Istanbul Hotel
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,585,000 تومان 12,770,000 تومان 8,150,000 تومان 6,350,000 تومان 700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Avantgarde Taksim Istanbul Hotel
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,585,000 تومان 12,770,000 تومان 8,150,000 تومان 6,350,000 تومان 700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Golden Age Hotel Istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,060,000 تومان 13,720,000 تومان 8,530,000 تومان 6,350,000 تومان 700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Titanic City Hotel Istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,160,000 تومان 13,820,000 تومان 8,720,000 تومان 6,350,000 تومان 700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Grand Cevahir Hotel Istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,450,000 تومان 13,540,000 تومان 7,950,000 تومان 6,350,000 تومان 700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Conrad Hotel Istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,830,000 تومان 15,250,000 تومان 9,450,000 تومان 6,350,000 تومان 700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Hilton Bosphorus Hotel Istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,830,000 تومان 17,260,000 تومان 9,550,000 تومان 6,350,000 تومان 700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات