02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور آنتالیا

تور آنتالیا

  • هوایی
  • کرندون
  • مدت اقامت: 6 شب
  • تاریخ شروع: 1400/03/01
  • اعتبار تا: 1400/06/31
  • دانلود پکیج

تور آنتالیا

خدمات تور آنتالیا : بلیط رفت و برگشت - شش شب و هفت روز اقامت - لیدر فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات جزئیات هتل
Melody Hotel Antalya

ALL
7,600,000 تومان
8,485,000 تومان
7,075,000 تومان
6,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Cender Hotel Antalya

ALL
9,005,000 تومان
10,240,000 تومان
7,775,000 تومان
6,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Transatlantik Hotel Antalya

UAll
12,010,000 تومان
14,745,000 تومان
9,280,000 تومان
6,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Grand Park Lara Hotel Antalya

ALL
13,070,000 تومان
17,130,000 تومان
9,805,000 تومان
6,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Orange County Kemer Hotel Antalya

UAll
14,660,000 تومان
22,775,000 تومان
10,600,000 تومان
6,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Miracle Resort Hotel Antalya

UAll
15,365,000 تومان
19,775,000 تومان
10,955,000 تومان
6,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Asteria Kremlin Palace Hotel Antalya

UAll
16,070,000 تومان
21,805,000 تومان
11,305,000 تومان
6,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Rixos Sungate Hotel Antalya

UAll
29,830,000 تومان
46,145,000 تومان
18,185,000 تومان
6,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Rixos premium Hotel Antalya

UAll
40,940,000 تومان
58,140,000 تومان
23,745,000 تومان
6,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Maxx Royal Belek hotel Antalya

UAll
61,230,000 تومان
88,570,000 تومان
33,885,000 تومان
6,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا مدت اقامت : 6 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سارا راحمی 09356605389
2 ساناز سیف 09190315140
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
 
نام هتل Melody Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,600,000 تومان 8,485,000 تومان 7,075,000 تومان 6,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
 
نام هتل Cender Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,005,000 تومان 10,240,000 تومان 7,775,000 تومان 6,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
 
نام هتل Transatlantik Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,010,000 تومان 14,745,000 تومان 9,280,000 تومان 6,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Grand Park Lara Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,070,000 تومان 17,130,000 تومان 9,805,000 تومان 6,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
 
نام هتل Orange County Kemer Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,660,000 تومان 22,775,000 تومان 10,600,000 تومان 6,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Miracle Resort Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,365,000 تومان 19,775,000 تومان 10,955,000 تومان 6,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Asteria Kremlin Palace Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,070,000 تومان 21,805,000 تومان 11,305,000 تومان 6,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Rixos Sungate Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 29,830,000 تومان 46,145,000 تومان 18,185,000 تومان 6,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Rixos premium Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 40,940,000 تومان 58,140,000 تومان 23,745,000 تومان 6,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Maxx Royal Belek hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 61,230,000 تومان 88,570,000 تومان 33,885,000 تومان 6,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات