02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور دبی با پرواز فلای دبی

تور دبی با پرواز فلای دبی

  • هوایی
  • فلای دبی
  • مدت اقامت: 3 شب
  • تاریخ شروع: 1400/02/25
  • اعتبار تا: 1400/06/31
  • دانلود پکیج

تور دبی با پرواز فلای دبی

خدمات تور دبی : بلیط رفت و برگشت پرواز فلای دبی - ویزا - سه شب و چهار روز اقامت - ترانسفر فرودگاهی - صبحانه - بیمه کرونا

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات جزئیات هتل
Royalton Hotel Dubai

BB
9,810,000 تومان
10,940,000 تومان
6,810,000 تومان
6,710,000 تومان
1,750,000 تومان
جزئیات
Avenue Hotel Dubai

BB
10,310,000 تومان
11,810,000 تومان
7,260,000 تومان
6,710,000 تومان
1,750,000 تومان
جزئیات
Golden Tulip Hotel Dubai

BB
10,310,000 تومان
11,810,000 تومان
7,220,000 تومان
6,710,000 تومان
1,750,000 تومان
جزئیات
Avari Hotel Dubai

BB
10,500,000 تومان
12,170,000 تومان
7,410,000 تومان
6,710,000 تومان
1,750,000 تومان
جزئیات
Saffron Boutique Hotel Dubai

BB
10,580,000 تومان
12,400,000 تومان
7,490,000 تومان
6,710,000 تومان
1,750,000 تومان
جزئیات
Novotel Hotel Dubai

BB
11,060,000 تومان
13,310,000 تومان
-
6,710,000 تومان
1,750,000 تومان
جزئیات
Millennium Plaza Hotel Dubai

BB
11,710,000 تومان
14,500,000 تومان
8,610,000 تومان
6,710,000 تومان
1,750,000 تومان
جزئیات
Aloft Palm Jumeirah Hotel Dubai

BB
14,010,000 تومان
19,010,000 تومان
10,860,000 تومان
6,710,000 تومان
1,750,000 تومان
جزئیات
Dukes The Palm Hotel Dubai

BB
16,310,000 تومان
23,530,000 تومان
13,040,000 تومان
6,710,000 تومان
1,750,000 تومان
جزئیات
Habtoor Grand Resort Hotel Dubai

BB
20,310,000 تومان
31,610,000 تومان
17,310,000 تومان
6,710,000 تومان
1,750,000 تومان
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی مدت اقامت : 3 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
ردیف مدرک تعداد
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سارا راحمی 09356605389
2 ساناز سیف 09190315140
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
 
نام هتل Royalton Hotel Dubai
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,810,000 تومان 10,940,000 تومان 6,810,000 تومان 6,710,000 تومان 1,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Avenue Hotel Dubai
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,310,000 تومان 11,810,000 تومان 7,260,000 تومان 6,710,000 تومان 1,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Golden Tulip Hotel Dubai
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,310,000 تومان 11,810,000 تومان 7,220,000 تومان 6,710,000 تومان 1,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Avari Hotel Dubai
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,500,000 تومان 12,170,000 تومان 7,410,000 تومان 6,710,000 تومان 1,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Saffron Boutique Hotel Dubai
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,580,000 تومان 12,400,000 تومان 7,490,000 تومان 6,710,000 تومان 1,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Novotel Hotel Dubai
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,060,000 تومان 13,310,000 تومان - 6,710,000 تومان 1,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Millennium Plaza Hotel Dubai
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,710,000 تومان 14,500,000 تومان 8,610,000 تومان 6,710,000 تومان 1,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Aloft Palm Jumeirah Hotel Dubai
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,010,000 تومان 19,010,000 تومان 10,860,000 تومان 6,710,000 تومان 1,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Dukes The Palm Hotel Dubai
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,310,000 تومان 23,530,000 تومان 13,040,000 تومان 6,710,000 تومان 1,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Habtoor Grand Resort Hotel Dubai
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,310,000 تومان 31,610,000 تومان 17,310,000 تومان 6,710,000 تومان 1,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات