02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور کیش از تبریز

تور کیش از تبریز

  • هوایی
  • ایران ایر تور
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/01/01
  • اعتبار تا: 1400/01/31
  • دانلود پکیج

تور کیش از تبریز  

خدمات تور ارزان کیش از تبریز : 2 شب و 3 روز اقامت -ترانسفر فرودگاهی - صبحانههتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
پانیذ

BB
2,430,000 تومان
2,810,000 تومان
-
1,900,000 تومان
300,000 تومان
2,420,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل تعطیلات کیش

BB
2,490,000 تومان
2,910,000 تومان
-
1,900,000 تومان
300,000 تومان
2,480,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل جام جم کیش

BB
2,540,000 تومان
2,940,000 تومان
-
1,900,000 تومان
300,000 تومان
2,530,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شایلی کیش

BB
2,580,000 تومان
3,010,000 تومان
-
1,900,000 تومان
300,000 تومان
2,570,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آریان کیش

BB
2,600,000 تومان
3,050,000 تومان
-
1,900,000 تومان
300,000 تومان
2,590,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آرامیس کیش

BB
2,630,000 تومان
3,310,000 تومان
-
1,900,000 تومان
300,000 تومان
2,620,000 تومان
-
-
جزئیات
سارا

BB
2,640,000 تومان
3,170,000 تومان
-
1,900,000 تومان
1,920,000 تومان
2,630,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل فلامینگو کیش

BB
2,700,000 تومان
3,450,000 تومان
-
1,900,000 تومان
300,000 تومان
2,690,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارمیدا کیش

BB
2,740,000 تومان
3,210,000 تومان
-
1,900,000 تومان
300,000 تومان
2,730,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارمیس کیش

BB
2,770,000 تومان
3,430,000 تومان
-
1,900,000 تومان
300,000 تومان
2,760,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شایگان کیش

BB
2,850,000 تومان
3,510,000 تومان
-
1,900,000 تومان
300,000 تومان
2,840,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل لیلیوم کیش

BB
2,880,000 تومان
3,690,000 تومان
-
1,900,000 تومان
300,000 تومان
2,870,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل ایران کیش

BB
3,000,000 تومان
3,800,000 تومان
-
1,900,000 تومان
300,000 تومان
2,990,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پانوراما کیش

BB
3,050,000 تومان
3,720,000 تومان
-
1,900,000 تومان
300,000 تومان
3,040,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل میراژ کیش

BB
3,100,000 تومان
3,710,000 تومان
-
1,900,000 تومان
300,000 تومان
3,090,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل ویدا کیش

BB
3,150,000 تومان
3,710,000 تومان
-
1,900,000 تومان
300,000 تومان
3,140,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شایان کیش

BB
3,350,000 تومان
4,510,000 تومان
-
1,900,000 تومان
300,000 تومان
3,340,000 تومان
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 مژده رضایی 09395179794
4 بیتا معینی 09369936533
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/01/01 1400/01/31
 
نام هتل پانیذ
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,430,000 تومان 2,810,000 تومان - 1,900,000 تومان 300,000 تومان 2,420,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل تعطیلات کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,490,000 تومان 2,910,000 تومان - 1,900,000 تومان 300,000 تومان 2,480,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل جام جم کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,540,000 تومان 2,940,000 تومان - 1,900,000 تومان 300,000 تومان 2,530,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شایلی کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,580,000 تومان 3,010,000 تومان - 1,900,000 تومان 300,000 تومان 2,570,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آریان کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,600,000 تومان 3,050,000 تومان - 1,900,000 تومان 300,000 تومان 2,590,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آرامیس کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,630,000 تومان 3,310,000 تومان - 1,900,000 تومان 300,000 تومان 2,620,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل سارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,640,000 تومان 3,170,000 تومان - 1,900,000 تومان 1,920,000 تومان 2,630,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل فلامینگو کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,700,000 تومان 3,450,000 تومان - 1,900,000 تومان 300,000 تومان 2,690,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارمیدا کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,740,000 تومان 3,210,000 تومان - 1,900,000 تومان 300,000 تومان 2,730,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارمیس کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,770,000 تومان 3,430,000 تومان - 1,900,000 تومان 300,000 تومان 2,760,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شایگان کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,850,000 تومان 3,510,000 تومان - 1,900,000 تومان 300,000 تومان 2,840,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل لیلیوم کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,880,000 تومان 3,690,000 تومان - 1,900,000 تومان 300,000 تومان 2,870,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ایران کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 3,000,000 تومان 3,800,000 تومان - 1,900,000 تومان 300,000 تومان 2,990,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پانوراما کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 3,050,000 تومان 3,720,000 تومان - 1,900,000 تومان 300,000 تومان 3,040,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل میراژ کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 3,100,000 تومان 3,710,000 تومان - 1,900,000 تومان 300,000 تومان 3,090,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ویدا کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 3,150,000 تومان 3,710,000 تومان - 1,900,000 تومان 300,000 تومان 3,140,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شایان کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 3,350,000 تومان 4,510,000 تومان - 1,900,000 تومان 300,000 تومان 3,340,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات