02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور کیش از تبریز

تور کیش از تبریز

  • هوایی
  • ایران ایر تور
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/09/01
  • اعتبار تا: 1399/09/30
  • دانلود پکیج

تور کیش از تبریز  

خدمات تور ارزان کیش از تبریز : 2 شب و 3 روز اقامت -ترانسفر فرودگاهی - صبحانههتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
پانیذ

BB
1,910,000 تومان
2,110,000 تومان
-
1,710,000 تومان
180,000 تومان
1,900,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل تعطیلات کیش

BB
1,960,000 تومان
2,210,000 تومان
-
1,710,000 تومان
180,000 تومان
1,950,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل جام جم کیش

BB
1,980,000 تومان
2,240,000 تومان
-
1,710,000 تومان
180,000 تومان
1,970,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شایلی کیش

BB
2,010,000 تومان
2,310,000 تومان
-
1,710,000 تومان
180,000 تومان
2,000,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آریان کیش

BB
2,030,000 تومان
2,350,000 تومان
-
1,710,000 تومان
180,000 تومان
2,020,000 تومان
-
-
جزئیات
سارا

BB
2,090,000 تومان
2,470,000 تومان
-
1,710,000 تومان
1,800,000 تومان
2,080,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارمیدا کیش

BB
2,110,000 تومان
2,510,000 تومان
-
1,710,000 تومان
180,000 تومان
2,100,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آرامیس کیش

BB
2,160,000 تومان
2,610,000 تومان
-
1,710,000 تومان
180,000 تومان
2,150,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارمیس کیش

BB
2,220,000 تومان
2,730,000 تومان
-
1,710,000 تومان
180,000 تومان
2,210,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل فلامینگو کیش

BB
2,230,000 تومان
2,750,000 تومان
-
1,710,000 تومان
180,000 تومان
2,220,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شایگان کیش

BB
2,260,000 تومان
2,810,000 تومان
-
1,710,000 تومان
180,000 تومان
2,250,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل لیلیوم کیش

BB
2,350,000 تومان
2,990,000 تومان
-
1,710,000 تومان
180,000 تومان
2,340,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل میراژ کیش

BB
2,360,000 تومان
3,010,000 تومان
-
1,710,000 تومان
180,000 تومان
2,350,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل ویدا کیش

BB
2,360,000 تومان
3,010,000 تومان
-
1,710,000 تومان
180,000 تومان
2,350,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پانوراما کیش

BB
2,360,000 تومان
3,020,000 تومان
-
1,710,000 تومان
180,000 تومان
2,350,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل ایران کیش

BB
2,400,000 تومان
3,100,000 تومان
-
1,710,000 تومان
180,000 تومان
2,390,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شایان کیش

BB
2,760,000 تومان
3,810,000 تومان
-
1,710,000 تومان
180,000 تومان
2,750,000 تومان
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 بیتا معینی 09369936533
4 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/09/01 1399/09/30
 
نام هتل پانیذ
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,910,000 تومان 2,110,000 تومان - 1,710,000 تومان 180,000 تومان 1,900,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل تعطیلات کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,960,000 تومان 2,210,000 تومان - 1,710,000 تومان 180,000 تومان 1,950,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل جام جم کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,980,000 تومان 2,240,000 تومان - 1,710,000 تومان 180,000 تومان 1,970,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شایلی کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,010,000 تومان 2,310,000 تومان - 1,710,000 تومان 180,000 تومان 2,000,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آریان کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,030,000 تومان 2,350,000 تومان - 1,710,000 تومان 180,000 تومان 2,020,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل سارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,090,000 تومان 2,470,000 تومان - 1,710,000 تومان 1,800,000 تومان 2,080,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارمیدا کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,110,000 تومان 2,510,000 تومان - 1,710,000 تومان 180,000 تومان 2,100,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آرامیس کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,160,000 تومان 2,610,000 تومان - 1,710,000 تومان 180,000 تومان 2,150,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارمیس کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,220,000 تومان 2,730,000 تومان - 1,710,000 تومان 180,000 تومان 2,210,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل فلامینگو کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,230,000 تومان 2,750,000 تومان - 1,710,000 تومان 180,000 تومان 2,220,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شایگان کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,260,000 تومان 2,810,000 تومان - 1,710,000 تومان 180,000 تومان 2,250,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل لیلیوم کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,350,000 تومان 2,990,000 تومان - 1,710,000 تومان 180,000 تومان 2,340,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل میراژ کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,360,000 تومان 3,010,000 تومان - 1,710,000 تومان 180,000 تومان 2,350,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ویدا کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,360,000 تومان 3,010,000 تومان - 1,710,000 تومان 180,000 تومان 2,350,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پانوراما کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,360,000 تومان 3,020,000 تومان - 1,710,000 تومان 180,000 تومان 2,350,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ایران کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,400,000 تومان 3,100,000 تومان - 1,710,000 تومان 180,000 تومان 2,390,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شایان کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,760,000 تومان 3,810,000 تومان - 1,710,000 تومان 180,000 تومان 2,750,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات