02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور کیش از تبریز

تور کیش از تبریز

  • هوایی
  • ایران ایر تور
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/03/01
  • اعتبار تا: 1400/03/31
  • دانلود پکیج

تور کیش از تبریز  

خدمات تور ارزان کیش از تبریز : 2 شب و 3 روز اقامت -ترانسفر فرودگاهی - صبحانههتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
پانیذ

BB
1,400,000 تومان
1,780,000 تومان
-
1,090,000 تومان
300,000 تومان
1,390,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل تعطیلات کیش

BB
1,460,000 تومان
1,880,000 تومان
-
1,090,000 تومان
300,000 تومان
1,450,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل جام جم کیش

BB
1,510,000 تومان
1,910,000 تومان
-
1,090,000 تومان
300,000 تومان
1,500,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شایلی کیش

BB
1,550,000 تومان
1,980,000 تومان
-
1,090,000 تومان
300,000 تومان
1,540,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آریان کیش

BB
1,570,000 تومان
2,020,000 تومان
-
1,090,000 تومان
300,000 تومان
1,560,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آرامیس کیش

BB
1,600,000 تومان
2,280,000 تومان
-
1,090,000 تومان
300,000 تومان
1,590,000 تومان
-
-
جزئیات
سارا

BB
1,610,000 تومان
2,140,000 تومان
-
1,090,000 تومان
1,920,000 تومان
1,600,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل فلامینگو کیش

BB
1,670,000 تومان
2,420,000 تومان
-
1,090,000 تومان
300,000 تومان
1,660,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارمیدا کیش

BB
1,710,000 تومان
2,180,000 تومان
-
1,090,000 تومان
300,000 تومان
1,700,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارمیس کیش

BB
1,740,000 تومان
2,400,000 تومان
-
1,090,000 تومان
300,000 تومان
1,730,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شایگان کیش

BB
1,820,000 تومان
2,480,000 تومان
-
1,090,000 تومان
300,000 تومان
1,810,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل لیلیوم کیش

BB
1,850,000 تومان
2,660,000 تومان
-
1,090,000 تومان
300,000 تومان
1,840,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل ایران کیش

BB
1,970,000 تومان
2,770,000 تومان
-
1,090,000 تومان
300,000 تومان
1,960,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پانوراما کیش

BB
2,020,000 تومان
2,690,000 تومان
-
1,090,000 تومان
300,000 تومان
2,010,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل میراژ کیش

BB
2,070,000 تومان
2,680,000 تومان
-
1,090,000 تومان
300,000 تومان
2,060,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل ویدا کیش

BB
2,120,000 تومان
2,680,000 تومان
-
1,090,000 تومان
300,000 تومان
2,110,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شایان کیش

BB
2,320,000 تومان
3,480,000 تومان
-
1,090,000 تومان
300,000 تومان
2,310,000 تومان
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
2 بیتا معینی 09369936533
3 سوده سرافرازی 09126083556
4 مژده رضایی 09395179794
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/03/01 1400/03/31
 
نام هتل پانیذ
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,400,000 تومان 1,780,000 تومان - 1,090,000 تومان 300,000 تومان 1,390,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل تعطیلات کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,460,000 تومان 1,880,000 تومان - 1,090,000 تومان 300,000 تومان 1,450,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل جام جم کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,510,000 تومان 1,910,000 تومان - 1,090,000 تومان 300,000 تومان 1,500,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شایلی کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,550,000 تومان 1,980,000 تومان - 1,090,000 تومان 300,000 تومان 1,540,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آریان کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,570,000 تومان 2,020,000 تومان - 1,090,000 تومان 300,000 تومان 1,560,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آرامیس کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,600,000 تومان 2,280,000 تومان - 1,090,000 تومان 300,000 تومان 1,590,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل سارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,610,000 تومان 2,140,000 تومان - 1,090,000 تومان 1,920,000 تومان 1,600,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل فلامینگو کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,670,000 تومان 2,420,000 تومان - 1,090,000 تومان 300,000 تومان 1,660,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارمیدا کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,710,000 تومان 2,180,000 تومان - 1,090,000 تومان 300,000 تومان 1,700,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارمیس کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,740,000 تومان 2,400,000 تومان - 1,090,000 تومان 300,000 تومان 1,730,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شایگان کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,820,000 تومان 2,480,000 تومان - 1,090,000 تومان 300,000 تومان 1,810,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل لیلیوم کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,850,000 تومان 2,660,000 تومان - 1,090,000 تومان 300,000 تومان 1,840,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ایران کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,970,000 تومان 2,770,000 تومان - 1,090,000 تومان 300,000 تومان 1,960,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پانوراما کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,020,000 تومان 2,690,000 تومان - 1,090,000 تومان 300,000 تومان 2,010,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل میراژ کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,070,000 تومان 2,680,000 تومان - 1,090,000 تومان 300,000 تومان 2,060,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ویدا کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,120,000 تومان 2,680,000 تومان - 1,090,000 تومان 300,000 تومان 2,110,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شایان کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,320,000 تومان 3,480,000 تومان - 1,090,000 تومان 300,000 تومان 2,310,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات