02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور زمینی اصفهان

تور زمینی اصفهان

  • قطار
  • قطار چهار تخته
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/03/01
  • اعتبار تا: 1400/03/31
  • دانلود پکیج

تور زمینی اصفهان

خدمات تور: 2 شب و 3 روز اقامت - بلیط رفت و بر گشت-صبحانه
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل پارت اصفهان

BB
830,000 تومان
-
-
-
-
820,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل ونوس اصفهان

BB
860,000 تومان
-
-
-
-
850,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شیخ بهایی اصفهان

BB
890,000 تومان
-
-
-
-
880,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل عالی قاپو اصفهان

BB
930,000 تومان
-
-
-
-
920,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پیروزی اصفهان

BB
940,000 تومان
-
-
-
-
930,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل سفیر اصفهان

BB
980,000 تومان
-
-
-
-
970,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آسمان اصفهان

BB
1,110,000 تومان
-
-
-
-
1,100,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارسیان کوثر اصفهان

BB
1,160,000 تومان
-
-
-
-
1,150,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل عباسی اصفهان

BB
1,280,000 تومان
-
-
-
-
1,270,000 تومان
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 اصفهان مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 صبحانه
2 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 بیتا معینی 09369936533
4 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/03/01 1400/03/31
 
نام هتل هتل پارت اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 830,000 تومان - - - - 820,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ونوس اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 860,000 تومان - - - - 850,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شیخ بهایی اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 890,000 تومان - - - - 880,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل عالی قاپو اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 930,000 تومان - - - - 920,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پیروزی اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 940,000 تومان - - - - 930,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل سفیر اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 980,000 تومان - - - - 970,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آسمان اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,110,000 تومان - - - - 1,100,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارسیان کوثر اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,160,000 تومان - - - - 1,150,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل عباسی اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,280,000 تومان - - - - 1,270,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات