02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور زمینی اصفهان

تور زمینی اصفهان

  • قطار
  • قطار چهار تخته
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/09/01
  • اعتبار تا: 1399/09/30
  • دانلود پکیج

تور زمینی اصفهان

خدمات تور: 2 شب و 3 روز اقامت - بلیط رفت و بر گشت-صبحانه
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل پارت اصفهان

BB
430,000 تومان
-
-
-
-
420,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل ونوس اصفهان

BB
460,000 تومان
-
-
-
-
450,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شیخ بهایی اصفهان

BB
490,000 تومان
-
-
-
-
480,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل عالی قاپو اصفهان

BB
530,000 تومان
-
-
-
-
520,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پیروزی اصفهان

BB
540,000 تومان
-
-
-
-
530,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل سفیر اصفهان

BB
580,000 تومان
-
-
-
-
570,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل آسمان اصفهان

BB
710,000 تومان
-
-
-
-
700,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارسیان کوثر اصفهان

BB
760,000 تومان
-
-
-
-
750,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل عباسی اصفهان

BB
880,000 تومان
-
-
-
-
870,000 تومان
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 اصفهان مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 صبحانه
2 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 بیتا معینی 09369936533
4 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/09/01 1399/09/30
 
نام هتل هتل پارت اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 430,000 تومان - - - - 420,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ونوس اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 460,000 تومان - - - - 450,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شیخ بهایی اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 490,000 تومان - - - - 480,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل عالی قاپو اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 530,000 تومان - - - - 520,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پیروزی اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 540,000 تومان - - - - 530,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل سفیر اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 580,000 تومان - - - - 570,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آسمان اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 710,000 تومان - - - - 700,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارسیان کوثر اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 760,000 تومان - - - - 750,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل عباسی اصفهان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 880,000 تومان - - - - 870,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات