02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور مشهد با قطار

تور مشهد با قطار

  • قطار
  • قطار چهار تخته
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/09/01
  • اعتبار تا: 1399/09/30
  • دانلود پکیج

تور مشهد با قطار

خدمات تور مشهد با قطار: بلیط رفت و بر گشت - صبحانه ناهار شام - دو شب و سه روز اقامت
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل تیانا مشهد

FB
420,000 تومان
520,000 تومان
270,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل کارن مشهد

FB
450,000 تومان
540,000 تومان
300,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل ابریشم مشهد

FB
470,000 تومان
560,000 تومان
320,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل نسیم مشهد

FB
490,000 تومان
580,000 تومان
350,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل الماس مشهد

BB
590,000 تومان
890,000 تومان
450,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
سهند

FB
610,000 تومان
890,000 تومان
530,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
سی نور

BB
610,000 تومان
910,000 تومان
470,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
کیانا

FB
720,000 تومان
1,130,000 تومان
600,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
درویشی

FB
900,000 تومان
1,450,000 تومان
750,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل قصر طلایی مشهد

FB
990,000 تومان
1,690,000 تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه ناهار شام
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 بیتا معینی 09369936533
4 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/09/01 1399/09/30
 
نام هتل هتل تیانا مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 420,000 تومان 520,000 تومان 270,000 تومان 200,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل کارن مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 450,000 تومان 540,000 تومان 300,000 تومان 200,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل ابریشم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 470,000 تومان 560,000 تومان 320,000 تومان 200,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل نسیم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 490,000 تومان 580,000 تومان 350,000 تومان 200,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل الماس مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 590,000 تومان 890,000 تومان 450,000 تومان 200,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل سهند
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 610,000 تومان 890,000 تومان 530,000 تومان 200,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سی نور
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 610,000 تومان 910,000 تومان 470,000 تومان 200,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل کیانا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 720,000 تومان 1,130,000 تومان 600,000 تومان 200,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل درویشی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 900,000 تومان 1,450,000 تومان 750,000 تومان 200,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل قصر طلایی مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 990,000 تومان 1,690,000 تومان 850,000 تومان 200,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات