02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور مشهد با قطار

تور مشهد با قطار

  • قطار
  • قطار چهار تخته
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/03/01
  • اعتبار تا: 1400/03/31
  • دانلود پکیج

تور مشهد با قطار

خدمات تور مشهد با قطار: بلیط رفت و بر گشت - صبحانه ناهار شام - دو شب و سه روز اقامت
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل شقایق مشهد

BB
500,000 تومان
690,000 تومان
450,000 تومان
25,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل ابریشم مشهد

FB
650,000 تومان
800,000 تومان
600,000 تومان
250,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل نسیم مشهد

FB
690,000 تومان
840,000 تومان
630,000 تومان
250,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل کارن مشهد

FB
740,000 تومان
890,000 تومان
690,000 تومان
250,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
سهند

FB
900,000 تومان
1,120,000 تومان
850,000 تومان
250,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
سی نور

BB
940,000 تومان
1,200,000 تومان
890,000 تومان
250,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
درویشی

FB
1,050,000 تومان
1,640,000 تومان
990,000 تومان
250,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
کیانا

FB
1,150,000 تومان
1,350,000 تومان
1,090,000 تومان
250,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل قصر طلایی مشهد

FB
1,150,000 تومان
1,920,000 تومان
1,100,000 تومان
250,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
هتل الماس مشهد

BB
1,250,000 تومان
1,450,000 تومان
1,190,000 تومان
250,000 تومان
-
-
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه ناهار شام
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سوده سرافرازی 09126083556
2 بیتا معینی 09369936533
3 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
4 مژده رضایی 09395179794
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/03/01 1400/03/31
 
نام هتل هتل شقایق مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 500,000 تومان 690,000 تومان 450,000 تومان 25,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ابریشم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 650,000 تومان 800,000 تومان 600,000 تومان 250,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل نسیم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 690,000 تومان 840,000 تومان 630,000 تومان 250,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل کارن مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 740,000 تومان 890,000 تومان 690,000 تومان 250,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سهند
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 900,000 تومان 1,120,000 تومان 850,000 تومان 250,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سی نور
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 940,000 تومان 1,200,000 تومان 890,000 تومان 250,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل درویشی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,050,000 تومان 1,640,000 تومان 990,000 تومان 250,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل کیانا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,150,000 تومان 1,350,000 تومان 1,090,000 تومان 250,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل قصر طلایی مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,150,000 تومان 1,920,000 تومان 1,100,000 تومان 250,000 تومان - - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل الماس مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,250,000 تومان 1,450,000 تومان 1,190,000 تومان 250,000 تومان - - - -
خدمات BB
توضیحات