02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور مشهد با قطار

تور مشهد با قطار

  • قطار
  • قطار 5 ستاره
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/04/12
  • اعتبار تا: 1399/04/14
  • دانلود پکیج

تور مشهد با قطار

خدمات تور مشهد با قطار: بلیط رفت و بر گشت - صبحانه - 2 شب و 3 روز اقامت
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل سارینا مشهد

FB
500,000 تومان
590,000 تومان
-
375,000 تومان
-
490,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل شاد مشهد

FB
505,000 تومان
595,000 تومان
-
375,000 تومان
-
495,000 تومان
-
-
جزئیات
جوادیه

FB
535,000 تومان
655,000 تومان
-
375,000 تومان
-
525,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل انقلاب مشهد

FB
555,000 تومان
675,000 تومان
-
375,000 تومان
-
545,000 تومان
-
-
جزئیات
هاترا

FB
615,000 تومان
775,000 تومان
-
375,000 تومان
-
605,000 تومان
-
-
جزئیات
سهند

FB
715,000 تومان
885,000 تومان
-
375,000 تومان
-
710,000 تومان
-
-
جزئیات
کیانا

FB
855,000 تومان
1,275,000 تومان
-
375,000 تومان
-
845,000 تومان
-
-
جزئیات
سی نور

BB
935,000 تومان
1,215,000 تومان
-
375,000 تومان
-
925,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل الماس مشهد

BB
1,020,000 تومان
1,340,000 تومان
-
375,000 تومان
-
1,010,000 تومان
-
-
جزئیات
درویشی

BB
1,025,000 تومان
1,330,000 تومان
-
375,000 تومان
-
925,000 تومان
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 فاطمه خسروی 09199870011
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/04/12 1399/04/14
 
نام هتل هتل سارینا مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 500,000 تومان 590,000 تومان - 375,000 تومان - 490,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل شاد مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 505,000 تومان 595,000 تومان - 375,000 تومان - 495,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل جوادیه
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 535,000 تومان 655,000 تومان - 375,000 تومان - 525,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل انقلاب مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 555,000 تومان 675,000 تومان - 375,000 تومان - 545,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هاترا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 615,000 تومان 775,000 تومان - 375,000 تومان - 605,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سهند
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 715,000 تومان 885,000 تومان - 375,000 تومان - 710,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل کیانا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 855,000 تومان 1,275,000 تومان - 375,000 تومان - 845,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سی نور
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 935,000 تومان 1,215,000 تومان - 375,000 تومان - 925,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل الماس مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,020,000 تومان 1,340,000 تومان - 375,000 تومان - 1,010,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل درویشی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,025,000 تومان 1,330,000 تومان - 375,000 تومان - 925,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات