02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور لحظه آخری آنتالیا

تور لحظه آخری آنتالیا

تور لحظه آخری آنتالیا

خدمات تور آنتالیا لحظه آخری : بلیط رفت و برگشت - شش شب و هفت روز مدت اقامت - صبحانه ناهار شام - لیدر - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری با ناهار 

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات جزئیات هتل
Melody Hotel Antalya

ALL
6,820,000 تومان
7,720,000 تومان
6,120,000 تومان
5,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Transatlantik Hotel Antalya

UAll
7,490,000 تومان
8,990,000 تومان
5,990,000 تومان
5,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Cender Hotel Antalya

ALL
8,440,000 تومان
10,040,000 تومان
6,940,000 تومان
5,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Grand Park Lara Hotel Antalya

ALL
9,890,000 تومان
12,990,000 تومان
7,490,000 تومان
5,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Miracle Resort Hotel Antalya

UAll
11,090,000 تومان
14,490,000 تومان
7,890,000 تومان
5,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Clube Sera Hotel Antalya

UAll
11,540,000 تومان
15,340,000 تومان
8,540,000 تومان
5,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Aska Lara Hotel Istanbul

UAll
11,860,000 تومان
15,060,000 تومان
8,660,000 تومان
5,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Concorde Deluxe Hotel Antalya

UAll
13,490,000 تومان
20,490,000 تومان
9,090,000 تومان
5,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Adalya Elite Lara Hotel Antalya

UAll
14,990,000 تومان
19,890,000 تومان
10,290,000 تومان
5,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Granda Luxury Belek

UAll
16,090,000 تومان
23,190,000 تومان
11,190,000 تومان
5,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Titanic Mardan Hotel Antalya

UAll
28,690,000 تومان
44,490,000 تومان
14,890,000 تومان
5,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Rixos Sungate Hotel Antalya

UAll
29,190,000 تومان
45,390,000 تومان
15,990,000 تومان
5,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Rixos premium Hotel Antalya

UAll
35,490,000 تومان
66,190,000 تومان
19,990,000 تومان
5,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Maxx Royal Belek hotel Antalya

UAll
59,390,000 تومان
96,390,000 تومان
32,990,000 تومان
5,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا مدت اقامت : 6 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 لیدر
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
5 صبحانه ناهار شام
ردیف مدرک تعداد
1 پاسپورت 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سارا راحمی 09356605389
2 ساناز سیف 09190315140
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
 
نام هتل Melody Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,820,000 تومان 7,720,000 تومان 6,120,000 تومان 5,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
 
نام هتل Transatlantik Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,490,000 تومان 8,990,000 تومان 5,990,000 تومان 5,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Cender Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,440,000 تومان 10,040,000 تومان 6,940,000 تومان 5,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
 
نام هتل Grand Park Lara Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,890,000 تومان 12,990,000 تومان 7,490,000 تومان 5,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
 
نام هتل Miracle Resort Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,090,000 تومان 14,490,000 تومان 7,890,000 تومان 5,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Clube Sera Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,540,000 تومان 15,340,000 تومان 8,540,000 تومان 5,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Aska Lara Hotel Istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,860,000 تومان 15,060,000 تومان 8,660,000 تومان 5,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Concorde Deluxe Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,490,000 تومان 20,490,000 تومان 9,090,000 تومان 5,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Adalya Elite Lara Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,990,000 تومان 19,890,000 تومان 10,290,000 تومان 5,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Granda Luxury Belek
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,090,000 تومان 23,190,000 تومان 11,190,000 تومان 5,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Titanic Mardan Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 28,690,000 تومان 44,490,000 تومان 14,890,000 تومان 5,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Rixos Sungate Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 29,190,000 تومان 45,390,000 تومان 15,990,000 تومان 5,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Rixos premium Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 35,490,000 تومان 66,190,000 تومان 19,990,000 تومان 5,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Maxx Royal Belek hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 59,390,000 تومان 96,390,000 تومان 32,990,000 تومان 5,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات