02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور لحظه آخری آنتالیا

تور لحظه آخری آنتالیا

تور لحظه آخری آنتالیا

خدمات تور آنتالیا لحظه آخری : بلیط رفت و برگشت - شش شب و هفت روز مدت اقامت - صبحانه ناهار شام - لیدر - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری با ناهار 

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات جزئیات هتل
Agon Hotel Antalya

HB
21,260,000 تومان
23,420,000 تومان
20,180,000 تومان
19,500,000 تومان
1,950,000 تومان
جزئیات
Belkon Hotel Antalya

ALL
22,080,000 تومان
24,960,000 تومان
20,640,000 تومان
19,500,000 تومان
1,950,000 تومان
جزئیات
Lara Hadrianus Hotel Antalya

ALL
22,440,000 تومان
25,680,000 تومان
20,820,000 تومان
19,500,000 تومان
1,950,000 تومان
جزئیات
Sensitive Premium Hotel Antalya

UAll
24,020,000 تومان
28,640,000 تومان
21,710,000 تومان
19,500,000 تومان
1,950,000 تومان
جزئیات
Laren Family Hotel Antalya

ALL
24,650,000 تومان
29,900,000 تومان
22,025,000 تومان
19,500,000 تومان
1,950,000 تومان
جزئیات
Aska Lara Hotel Istanbul

ALL
25,260,000 تومان
31,020,000 تومان
22,380,000 تومان
19,500,000 تومان
1,950,000 تومان
جزئیات
Adalya Elite Lara Hotel Antalya

UAll
28,000,000 تومان
36,400,000 تومان
23,800,000 تومان
19,500,000 تومان
1,950,000 تومان
جزئیات
Concorde Deluxe Hotel Antalya

UAll
31,080,000 تومان
42,060,000 تومان
25,590,000 تومان
19,500,000 تومان
1,950,000 تومان
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا مدت اقامت : 6 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 لیدر
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
5 صبحانه ناهار شام
ردیف مدرک تعداد
1 پاسپورت 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 ساناز سیف 09190315140
2 هانیه سالاری 09351805338
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/09/01 1399/09/30
 
نام هتل Agon Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 21,260,000 تومان 23,420,000 تومان 20,180,000 تومان 19,500,000 تومان 1,950,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
 
نام هتل Belkon Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,080,000 تومان 24,960,000 تومان 20,640,000 تومان 19,500,000 تومان 1,950,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
 
نام هتل Lara Hadrianus Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,440,000 تومان 25,680,000 تومان 20,820,000 تومان 19,500,000 تومان 1,950,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
 
نام هتل Sensitive Premium Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,020,000 تومان 28,640,000 تومان 21,710,000 تومان 19,500,000 تومان 1,950,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Laren Family Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,650,000 تومان 29,900,000 تومان 22,025,000 تومان 19,500,000 تومان 1,950,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
 
نام هتل Aska Lara Hotel Istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 25,260,000 تومان 31,020,000 تومان 22,380,000 تومان 19,500,000 تومان 1,950,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
 
نام هتل Adalya Elite Lara Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 28,000,000 تومان 36,400,000 تومان 23,800,000 تومان 19,500,000 تومان 1,950,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Concorde Deluxe Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 31,080,000 تومان 42,060,000 تومان 25,590,000 تومان 19,500,000 تومان 1,950,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات