02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور مشهد از تبریز

تور مشهد از تبریز

  • هوایی
  • آسمان
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/09/01
  • اعتبار تا: 1399/09/30
  • دانلود پکیج

تور مشهد از تبریز

خدمات تور ارزان مشهد از تبریز :بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت - صبحانه نهار شام - ترانسفر فرودگاهی

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
هتل صانع مشهد

FB
1,160,000 تومان
1,260,000 تومان
-
1,070,000 تومان
1,150,000 تومان
جزئیات
هتل کارن مشهد

FB
1,230,000 تومان
1,370,000 تومان
-
1,070,000 تومان
1,220,000 تومان
جزئیات
هتل ابریشم مشهد

FB
1,250,000 تومان
1,390,000 تومان
-
1,070,000 تومان
1,240,000 تومان
جزئیات
هتل نسیم مشهد

FB
1,260,000 تومان
1,400,000 تومان
-
1,070,000 تومان
1,250,000 تومان
جزئیات
سهند

FB
1,370,000 تومان
1,670,000 تومان
-
1,070,000 تومان
1,360,000 تومان
جزئیات
هتل الماس مشهد

BB
1,380,000 تومان
1,670,000 تومان
-
1,070,000 تومان
1,370,000 تومان
جزئیات
سی نور

BB
1,410,000 تومان
1,700,000 تومان
-
1,070,000 تومان
1,400,000 تومان
جزئیات
کیانا

FB
1,540,000 تومان
2,000,000 تومان
-
1,070,000 تومان
1,530,000 تومان
جزئیات
درویشی

BB
1,670,000 تومان
2,070,000 تومان
-
1,070,000 تومان
1,660,000 تومان
جزئیات
هتل قصر طلایی مشهد

BB
1,700,000 تومان
2,280,000 تومان
-
1,070,000 تومان
1,690,000 تومان
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 صبحانه ناهار شام
2 بلیط رفت و برگشت
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 کارت ملی 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 بیتا معینی 09369936533
4 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/09/01 1399/09/30
 
نام هتل هتل صانع مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان 1,260,000 تومان - 1,070,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل کارن مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,230,000 تومان 1,370,000 تومان - 1,070,000 تومان 1,220,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل ابریشم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,250,000 تومان 1,390,000 تومان - 1,070,000 تومان 1,240,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل نسیم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,260,000 تومان 1,400,000 تومان - 1,070,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سهند
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,370,000 تومان 1,670,000 تومان - 1,070,000 تومان 1,360,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل الماس مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,380,000 تومان 1,670,000 تومان - 1,070,000 تومان 1,370,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل سی نور
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,410,000 تومان 1,700,000 تومان - 1,070,000 تومان 1,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل کیانا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,540,000 تومان 2,000,000 تومان - 1,070,000 تومان 1,530,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل درویشی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,670,000 تومان 2,070,000 تومان - 1,070,000 تومان 1,660,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل قصر طلایی مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,700,000 تومان 2,280,000 تومان - 1,070,000 تومان 1,690,000 تومان
خدمات BB
توضیحات