02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور مشهد از تبریز

تور مشهد از تبریز

  • هوایی
  • آسمان
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/04/20
  • اعتبار تا: 1399/04/22
  • دانلود پکیج

تور مشهد از تبریز

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت -2 شب و 3 روز اقامت - صبحانه نهار شام - ترانسفر فرودگاهی

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
هتل شاد مشهد

FB
685,000 تومان
820,000 تومان
685,000 تومان
520,000 تومان
685,000 تومان
جزئیات
سبز طلایی

FB
700,000 تومان
850,000 تومان
700,000 تومان
520,000 تومان
700,000 تومان
جزئیات
هتل خیام مشهد

FB
715,000 تومان
910,000 تومان
715,000 تومان
520,000 تومان
715,000 تومان
جزئیات
جوادیه

FB
730,000 تومان
940,000 تومان
730,000 تومان
520,000 تومان
730,000 تومان
جزئیات
هاترا

FB
880,000 تومان
1,180,000 تومان
880,000 تومان
520,000 تومان
880,000 تومان
جزئیات
سهند

FB
880,000 تومان
1,180,000 تومان
880,000 تومان
520,000 تومان
880,000 تومان
جزئیات
کیانا

FB
1,120,000 تومان
1,690,000 تومان
1,120,000 تومان
520,000 تومان
1,120,000 تومان
جزئیات
هتل الماس مشهد

BB
1,330,000 تومان
2,160,000 تومان
1,330,000 تومان
520,000 تومان
1,330,000 تومان
جزئیات
سی نور

BB
1,360,000 تومان
2,200,000 تومان
1,360,000 تومان
520,000 تومان
1,360,000 تومان
جزئیات
هتل قصر طلایی مشهد

BB
1,570,000 تومان
2,870,000 تومان
1,570,000 تومان
520,000 تومان
1,570,000 تومان
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 صبحانه ناهار شام
2 بلیط رفت و برگشت
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 کارت ملی 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 فاطمه خسروی 09199870011
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/04/20 1399/04/22
 
نام هتل هتل شاد مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 685,000 تومان 820,000 تومان 685,000 تومان 520,000 تومان 685,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سبز طلایی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 700,000 تومان 850,000 تومان 700,000 تومان 520,000 تومان 700,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل خیام مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 715,000 تومان 910,000 تومان 715,000 تومان 520,000 تومان 715,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل جوادیه
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 730,000 تومان 940,000 تومان 730,000 تومان 520,000 تومان 730,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هاترا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 880,000 تومان 1,180,000 تومان 880,000 تومان 520,000 تومان 880,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سهند
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 880,000 تومان 1,180,000 تومان 880,000 تومان 520,000 تومان 880,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل کیانا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,120,000 تومان 1,690,000 تومان 1,120,000 تومان 520,000 تومان 1,120,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل الماس مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,330,000 تومان 2,160,000 تومان 1,330,000 تومان 520,000 تومان 1,330,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل سی نور
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,360,000 تومان 2,200,000 تومان 1,360,000 تومان 520,000 تومان 1,360,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل قصر طلایی مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,570,000 تومان 2,870,000 تومان 1,570,000 تومان 520,000 تومان 1,570,000 تومان
خدمات BB
توضیحات