02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور هوایی قشم

تور هوایی قشم

  • هوایی
  • قشم ایر
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/09/01
  • اعتبار تا: 1399/09/30
  • دانلود پکیج

تور هوایی قشم

خدمات تور قشم هوایی : بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت - صبحانه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل مارینا قشم

BB
1,285,000 تومان
1,435,000 تومان
-
1,135,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
بهشت

BB
1,285,000 تومان
1,435,000 تومان
-
1,135,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل ساحلی خلیج فارس قشم

BB
1,285,000 تومان
1,435,000 تومان
-
1,135,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل الوند قشم

BB
1,295,000 تومان
1,455,000 تومان
-
1,135,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل آرمان قشم

BB
1,300,000 تومان
1,465,000 تومان
-
1,135,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل سان سیتی قشم

BB
1,305,000 تومان
1,435,000 تومان
-
1,135,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل آرام قشم

BB
1,315,000 تومان
1,495,000 تومان
-
1,135,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
پرشین گلف

BB
1,345,000 تومان
1,555,000 تومان
-
1,135,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل سما قشم

BB
1,350,000 تومان
1,570,000 تومان
-
1,135,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
رویال

BB
1,380,000 تومان
1,455,000 تومان
-
1,135,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
ارم

BB
1,420,000 تومان
1,695,000 تومان
-
1,135,000 تومان
18,000 تومان
-
-
-
جزئیات
آتامان

BB
1,535,000 تومان
1,935,000 تومان
-
1,135,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 قشم مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 صبحانه
2 گشت جزیره رایگان
3 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 بیتا معینی 09369936533
4 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/09/01 1399/09/30
 
نام هتل هتل مارینا قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,285,000 تومان 1,435,000 تومان - 1,135,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل بهشت
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,285,000 تومان 1,435,000 تومان - 1,135,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ساحلی خلیج فارس قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,285,000 تومان 1,435,000 تومان - 1,135,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل الوند قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,295,000 تومان 1,455,000 تومان - 1,135,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آرمان قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,300,000 تومان 1,465,000 تومان - 1,135,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل سان سیتی قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,305,000 تومان 1,435,000 تومان - 1,135,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آرام قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,315,000 تومان 1,495,000 تومان - 1,135,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل پرشین گلف
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,345,000 تومان 1,555,000 تومان - 1,135,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل سما قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,350,000 تومان 1,570,000 تومان - 1,135,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل رویال
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,380,000 تومان 1,455,000 تومان - 1,135,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل ارم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,420,000 تومان 1,695,000 تومان - 1,135,000 تومان 18,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل آتامان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,535,000 تومان 1,935,000 تومان - 1,135,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات