02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور هوایی قشم

تور هوایی قشم

  • هوایی
  • قشم ایر
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/01/01
  • اعتبار تا: 1400/01/31
  • دانلود پکیج

تور هوایی قشم

خدمات تور قشم هوایی : بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت - صبحانه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل آرمان قشم

BB
2,250,000 تومان
2,850,000 تومان
-
1,700,000 تومان
300,000 تومان
-
-
-
جزئیات
بهشت

BB
2,280,000 تومان
2,880,000 تومان
-
1,700,000 تومان
300,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل سما قشم

BB
2,300,000 تومان
2,900,000 تومان
-
1,700,000 تومان
300,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل ساحلی خلیج فارس قشم

BB
2,340,000 تومان
2,940,000 تومان
-
1,700,000 تومان
300,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل الوند قشم

BB
2,390,000 تومان
2,990,000 تومان
-
1,700,000 تومان
300,000 تومان
-
-
-
جزئیات
رویال

BB
2,400,000 تومان
3,000,000 تومان
-
1,700,000 تومان
300,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل مارینا قشم

BB
2,440,000 تومان
3,040,000 تومان
-
1,700,000 تومان
300,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل آرکا قشم

BB
2,440,000 تومان
3,040,000 تومان
-
1,700,000 تومان
300,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل مارینا قشم

BB
2,500,000 تومان
3,100,000 تومان
-
1,700,000 تومان
300,000 تومان
-
-
-
جزئیات
ارم

BB
2,530,000 تومان
3,130,000 تومان
-
1,700,000 تومان
300,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل سان سیتی قشم

BB
2,540,000 تومان
3,140,000 تومان
-
1,700,000 تومان
300,000 تومان
-
-
-
جزئیات
پرشین گلف

BB
2,550,000 تومان
3,150,000 تومان
-
1,700,000 تومان
300,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل آوینا قشم

BB
2,820,000 تومان
3,420,000 تومان
-
1,700,000 تومان
300,000 تومان
-
-
-
جزئیات
آتامان

BB
2,850,000 تومان
3,450,000 تومان
-
1,700,000 تومان
300,000 تومان
-
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 قشم مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 صبحانه
2 گشت جزیره رایگان
3 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سوده سرافرازی 09126083556
2 مژده رضایی 09395179794
3 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
4 بیتا معینی 09369936533
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/01/01 1400/01/31
 
نام هتل هتل آرمان قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,250,000 تومان 2,850,000 تومان - 1,700,000 تومان 300,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل بهشت
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,280,000 تومان 2,880,000 تومان - 1,700,000 تومان 300,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل سما قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,300,000 تومان 2,900,000 تومان - 1,700,000 تومان 300,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ساحلی خلیج فارس قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,340,000 تومان 2,940,000 تومان - 1,700,000 تومان 300,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل الوند قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,390,000 تومان 2,990,000 تومان - 1,700,000 تومان 300,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل رویال
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,400,000 تومان 3,000,000 تومان - 1,700,000 تومان 300,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل مارینا قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,440,000 تومان 3,040,000 تومان - 1,700,000 تومان 300,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آرکا قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,440,000 تومان 3,040,000 تومان - 1,700,000 تومان 300,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل مارینا قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,500,000 تومان 3,100,000 تومان - 1,700,000 تومان 300,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل ارم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,530,000 تومان 3,130,000 تومان - 1,700,000 تومان 300,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل سان سیتی قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,540,000 تومان 3,140,000 تومان - 1,700,000 تومان 300,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل پرشین گلف
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,550,000 تومان 3,150,000 تومان - 1,700,000 تومان 300,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آوینا قشم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,820,000 تومان 3,420,000 تومان - 1,700,000 تومان 300,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل آتامان
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,850,000 تومان 3,450,000 تومان - 1,700,000 تومان 300,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات