02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور مشهد از اراک

تور مشهد از اراک

  • قطار
  • قطار شش تخته
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/03/01
  • اعتبار تا: 1400/03/31
  • دانلود پکیج

تور مشهد از اراک

خدمات تور مشهد :2 شب و 3 روز اقامت-بلیط رفت و برگشت- صبحانه -نهار-شام
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل شقایق مشهد

BB
520,000 تومان
-
-
220,000 تومان
-
510,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل ابریشم مشهد

FB
600,000 تومان
-
-
220,000 تومان
-
590,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل کارن مشهد

FB
640,000 تومان
-
-
220,000 تومان
-
630,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل نسیم مشهد

FB
660,000 تومان
-
-
220,000 تومان
-
650,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل الماس مشهد

BB
760,000 تومان
-
-
220,000 تومان
-
750,000 تومان
-
-
جزئیات
سهند

FB
800,000 تومان
-
-
220,000 تومان
-
790,000 تومان
-
-
جزئیات
سی نور

BB
810,000 تومان
-
-
220,000 تومان
-
800,000 تومان
-
-
جزئیات
کیانا

FB
960,000 تومان
-
-
220,000 تومان
-
950,000 تومان
-
-
جزئیات
درویشی

BB
1,010,000 تومان
-
-
220,000 تومان
-
1,000,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل قصر طلایی مشهد

BB
1,060,000 تومان
-
-
220,000 تومان
-
1,050,000 تومان
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه ناهار شام
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سوده سرافرازی 09126083556
2 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
3 بیتا معینی 09369936533
4 مژده رضایی 09395179794
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/03/01 1400/03/31
 
نام هتل هتل شقایق مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 520,000 تومان - - 220,000 تومان - 510,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ابریشم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 600,000 تومان - - 220,000 تومان - 590,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل کارن مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 640,000 تومان - - 220,000 تومان - 630,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل نسیم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 660,000 تومان - - 220,000 تومان - 650,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل الماس مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 760,000 تومان - - 220,000 تومان - 750,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل سهند
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 800,000 تومان - - 220,000 تومان - 790,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سی نور
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 810,000 تومان - - 220,000 تومان - 800,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل کیانا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 960,000 تومان - - 220,000 تومان - 950,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل درویشی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,010,000 تومان - - 220,000 تومان - 1,000,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل قصر طلایی مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,060,000 تومان - - 220,000 تومان - 1,050,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات