02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور زمینی شیراز

تور زمینی شیراز

  • قطار
  • قطار چهار تخته
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/12/01
  • اعتبار تا: 1399/12/25
  • دانلود پکیج

تور زمینی شیراز

خدمات تور شیراز:2 شب و 3 روز اقامت - صبحانه - بلیط رفت و برگشت
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
هتل اطلس شیراز

BB
550,000 تومان
750,000 تومان
148,000 تومان
540,000 تومان
جزئیات
هتل پارسیان شیراز

BB
585,000 تومان
770,000 تومان
148,000 تومان
575,000 تومان
جزئیات
هتل آریو برزن شیراز

BB
650,000 تومان
830,000 تومان
148,000 تومان
640,000 تومان
جزئیات
هتل کریم خان شیراز

BB
670,000 تومان
810,000 تومان
148,000 تومان
660,000 تومان
جزئیات
هتل رویال شیراز

BB
745,000 تومان
930,000 تومان
148,000 تومان
740,000 تومان
جزئیات
هتل الیزه شیراز

BB
750,000 تومان
940,000 تومان
148,000 تومان
740,000 تومان
جزئیات
هتل پرسپولیس شیراز

BB
755,000 تومان
840,000 تومان
148,000 تومان
750,000 تومان
جزئیات
هتل زندیه شیراز

BB
890,000 تومان
1,050,000 تومان
148,000 تومان
880,000 تومان
جزئیات
هتل بزرگ شیراز

BB
900,000 تومان
1,080,000 تومان
148,000 تومان
890,000 تومان
جزئیات
هتل چمران شیراز

BB
940,000 تومان
1,150,000 تومان
148,000 تومان
930,000 تومان
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 شیراز مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 صبحانه
2 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 کارت ملی 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
2 مژده رضایی 09395179794
3 سوده سرافرازی 09126083556
4 بیتا معینی 09369936533
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/12/01 1399/12/25
 
نام هتل هتل اطلس شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 550,000 تومان 750,000 تومان 148,000 تومان 540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارسیان شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 585,000 تومان 770,000 تومان 148,000 تومان 575,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آریو برزن شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 650,000 تومان 830,000 تومان 148,000 تومان 640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل کریم خان شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 670,000 تومان 810,000 تومان 148,000 تومان 660,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل رویال شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 745,000 تومان 930,000 تومان 148,000 تومان 740,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل الیزه شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 750,000 تومان 940,000 تومان 148,000 تومان 740,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پرسپولیس شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 755,000 تومان 840,000 تومان 148,000 تومان 750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل زندیه شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 890,000 تومان 1,050,000 تومان 148,000 تومان 880,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل بزرگ شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 900,000 تومان 1,080,000 تومان 148,000 تومان 890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل چمران شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 940,000 تومان 1,150,000 تومان 148,000 تومان 930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات