02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور زمینی شیراز

تور زمینی شیراز

  • قطار
  • قطار چهار تخته
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/03/01
  • اعتبار تا: 1400/03/31
  • دانلود پکیج

تور زمینی شیراز

خدمات تور شیراز:2 شب و 3 روز اقامت - صبحانه - بلیط رفت و برگشت
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
هتل اطلس شیراز

BB
750,000 تومان
950,000 تومان
198,000 تومان
740,000 تومان
جزئیات
هتل پارسیان شیراز

BB
785,000 تومان
970,000 تومان
198,000 تومان
775,000 تومان
جزئیات
هتل آریو برزن شیراز

BB
850,000 تومان
1,030,000 تومان
198,000 تومان
840,000 تومان
جزئیات
هتل کریم خان شیراز

BB
870,000 تومان
1,010,000 تومان
198,000 تومان
860,000 تومان
جزئیات
هتل رویال شیراز

BB
945,000 تومان
1,130,000 تومان
198,000 تومان
940,000 تومان
جزئیات
هتل الیزه شیراز

BB
950,000 تومان
1,140,000 تومان
198,000 تومان
940,000 تومان
جزئیات
هتل پرسپولیس شیراز

BB
955,000 تومان
1,040,000 تومان
198,000 تومان
950,000 تومان
جزئیات
هتل زندیه شیراز

BB
1,090,000 تومان
1,250,000 تومان
198,000 تومان
1,080,000 تومان
جزئیات
هتل بزرگ شیراز

BB
1,100,000 تومان
1,280,000 تومان
198,000 تومان
1,090,000 تومان
جزئیات
هتل چمران شیراز

BB
1,140,000 تومان
1,350,000 تومان
198,000 تومان
1,130,000 تومان
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 شیراز مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 صبحانه
2 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 کارت ملی 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 بیتا معینی 09369936533
3 سوده سرافرازی 09126083556
4 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/03/01 1400/03/31
 
نام هتل هتل اطلس شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 750,000 تومان 950,000 تومان 198,000 تومان 740,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارسیان شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 785,000 تومان 970,000 تومان 198,000 تومان 775,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آریو برزن شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 850,000 تومان 1,030,000 تومان 198,000 تومان 840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل کریم خان شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 870,000 تومان 1,010,000 تومان 198,000 تومان 860,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل رویال شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 945,000 تومان 1,130,000 تومان 198,000 تومان 940,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل الیزه شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 950,000 تومان 1,140,000 تومان 198,000 تومان 940,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پرسپولیس شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 955,000 تومان 1,040,000 تومان 198,000 تومان 950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل زندیه شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,090,000 تومان 1,250,000 تومان 198,000 تومان 1,080,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل بزرگ شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,100,000 تومان 1,280,000 تومان 198,000 تومان 1,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل چمران شیراز
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,140,000 تومان 1,350,000 تومان 198,000 تومان 1,130,000 تومان
خدمات BB
توضیحات