02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور مشهد از کیش

تور مشهد از کیش

  • هوایی
  • آسمان
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/03/01
  • اعتبار تا: 1400/03/31
  • دانلود پکیج

تور مشهد از کیش

خدمات تور مشهد از کیش :بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت -صبحانه نهار شام - ترانسفر فرودگاهی
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
هتل شقایق مشهد

BB
1,850,000 تومان
2,040,000 تومان
-
1,300,000 تومان
1,840,000 تومان
جزئیات
هتل ابریشم مشهد

FB
1,900,000 تومان
2,090,000 تومان
-
1,300,000 تومان
1,890,000 تومان
جزئیات
هتل نسیم مشهد

FB
1,940,000 تومان
2,140,000 تومان
-
1,300,000 تومان
1,930,000 تومان
جزئیات
هتل کارن مشهد

FB
1,990,000 تومان
2,190,000 تومان
-
1,300,000 تومان
1,980,000 تومان
جزئیات
سهند

BB
2,090,000 تومان
2,290,000 تومان
-
1,300,000 تومان
2,080,000 تومان
جزئیات
هتل الماس مشهد

BB
2,140,000 تومان
2,440,000 تومان
-
1,300,000 تومان
2,130,000 تومان
جزئیات
سی نور

BB
2,160,000 تومان
2,460,000 تومان
-
1,300,000 تومان
2,150,000 تومان
جزئیات
کیانا

FB
2,290,000 تومان
2,600,000 تومان
-
1,300,000 تومان
2,280,000 تومان
جزئیات
درویشی

BB
2,350,000 تومان
2,700,000 تومان
-
1,300,000 تومان
2,340,000 تومان
جزئیات
هتل قصر طلایی مشهد

BB
2,390,000 تومان
2,800,000 تومان
-
1,300,000 تومان
2,380,000 تومان
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت
3 صبحانه ناهار شام
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
3 بیتا معینی 09369936533
4 سوده سرافرازی 09126083556
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/03/01 1400/03/31
 
نام هتل هتل شقایق مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,850,000 تومان 2,040,000 تومان - 1,300,000 تومان 1,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ابریشم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,900,000 تومان 2,090,000 تومان - 1,300,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل نسیم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,940,000 تومان 2,140,000 تومان - 1,300,000 تومان 1,930,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل کارن مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,990,000 تومان 2,190,000 تومان - 1,300,000 تومان 1,980,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سهند
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,090,000 تومان 2,290,000 تومان - 1,300,000 تومان 2,080,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل الماس مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,140,000 تومان 2,440,000 تومان - 1,300,000 تومان 2,130,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل سی نور
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,160,000 تومان 2,460,000 تومان - 1,300,000 تومان 2,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل کیانا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,290,000 تومان 2,600,000 تومان - 1,300,000 تومان 2,280,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل درویشی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,350,000 تومان 2,700,000 تومان - 1,300,000 تومان 2,340,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل قصر طلایی مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,390,000 تومان 2,800,000 تومان - 1,300,000 تومان 2,380,000 تومان
خدمات BB
توضیحات