02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور مشهد از بندر عباس

تور مشهد از بندر عباس

  • هوایی
  • آتا
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/03/01
  • اعتبار تا: 1400/03/31
  • دانلود پکیج

تور مشهد از بندر عباس

خدمات تور مشهد:بلیط رفت و برگشت-2شب و 3 روز اقامت-صبحانه-نهار-شام
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل شقایق مشهد

BB
1,590,000 تومان
1,780,000 تومان
-
1,140,000 تومان
300,000 تومان
1,580,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل ابریشم مشهد

FB
1,640,000 تومان
1,830,000 تومان
-
1,140,000 تومان
300,000 تومان
1,630,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل نسیم مشهد

FB
1,680,000 تومان
1,880,000 تومان
-
1,140,000 تومان
300,000 تومان
1,670,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل کارن مشهد

FB
1,730,000 تومان
1,930,000 تومان
-
1,140,000 تومان
300,000 تومان
1,720,000 تومان
-
-
جزئیات
سهند

FB
1,830,000 تومان
2,030,000 تومان
-
1,140,000 تومان
300,000 تومان
1,820,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل الماس مشهد

BB
1,880,000 تومان
2,180,000 تومان
-
1,140,000 تومان
300,000 تومان
1,870,000 تومان
-
-
جزئیات
سی نور

BB
1,900,000 تومان
2,200,000 تومان
-
1,140,000 تومان
300,000 تومان
1,890,000 تومان
-
-
جزئیات
کیانا

FB
2,030,000 تومان
2,340,000 تومان
-
1,140,000 تومان
300,000 تومان
2,020,000 تومان
-
-
جزئیات
درویشی

BB
2,090,000 تومان
2,440,000 تومان
-
1,140,000 تومان
300,000 تومان
2,080,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل قصر طلایی مشهد

BB
2,130,000 تومان
2,540,000 تومان
-
1,140,000 تومان
300,000 تومان
2,120,000 تومان
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 صبحانه ناهار شام
2 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 بیتا معینی 09369936533
3 سوده سرافرازی 09126083556
4 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/03/01 1400/03/31
 
نام هتل هتل شقایق مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,590,000 تومان 1,780,000 تومان - 1,140,000 تومان 300,000 تومان 1,580,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ابریشم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,640,000 تومان 1,830,000 تومان - 1,140,000 تومان 300,000 تومان 1,630,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل نسیم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,680,000 تومان 1,880,000 تومان - 1,140,000 تومان 300,000 تومان 1,670,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل کارن مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,730,000 تومان 1,930,000 تومان - 1,140,000 تومان 300,000 تومان 1,720,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سهند
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,830,000 تومان 2,030,000 تومان - 1,140,000 تومان 300,000 تومان 1,820,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل الماس مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,880,000 تومان 2,180,000 تومان - 1,140,000 تومان 300,000 تومان 1,870,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل سی نور
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,900,000 تومان 2,200,000 تومان - 1,140,000 تومان 300,000 تومان 1,890,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل کیانا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,030,000 تومان 2,340,000 تومان - 1,140,000 تومان 300,000 تومان 2,020,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل درویشی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,090,000 تومان 2,440,000 تومان - 1,140,000 تومان 300,000 تومان 2,080,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل قصر طلایی مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,130,000 تومان 2,540,000 تومان - 1,140,000 تومان 300,000 تومان 2,120,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات