02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور زمینی مشهد

تور زمینی مشهد

  • قطار
  • قطار شش تخته
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/03/01
  • اعتبار تا: 1400/03/31
  • دانلود پکیج

تور زمینی مشهد

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت - صبحانه - نهار- شام

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
هتل انقلاب مشهد

FB
440,000 تومان
500,000 تومان
430,000 تومان
جزئیات
هتل مهتاب مشهد

FB
480,000 تومان
550,000 تومان
470,000 تومان
جزئیات
هتل آیسان مشهد

FB
500,000 تومان
650,000 تومان
490,000 تومان
جزئیات
هتل سارینا مشهد

BB
600,000 تومان
750,000 تومان
590,000 تومان
جزئیات
هاترا

FB
650,000 تومان
790,000 تومان
640,000 تومان
جزئیات
سهند

FB
750,000 تومان
900,000 تومان
740,000 تومان
جزئیات
سی نور

BB
840,000 تومان
1,150,000 تومان
830,000 تومان
جزئیات
کیانا

BB
950,000 تومان
1,050,000 تومان
940,000 تومان
جزئیات
درویشی

BB
1,200,000 تومان
1,610,000 تومان
1,190,000 تومان
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه ناهار شام
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 کارت ملی 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سوده سرافرازی 09126083556
2 مژده رضایی 09395179794
3 هانیه سالاری 09351805338
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/03/01 1400/03/31
 
نام هتل هتل انقلاب مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 440,000 تومان 500,000 تومان 430,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل مهتاب مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 480,000 تومان 550,000 تومان 470,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل آیسان مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 500,000 تومان 650,000 تومان 490,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل سارینا مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 600,000 تومان 750,000 تومان 590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هاترا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 650,000 تومان 790,000 تومان 640,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سهند
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 750,000 تومان 900,000 تومان 740,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سی نور
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 840,000 تومان 1,150,000 تومان 830,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل کیانا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 950,000 تومان 1,050,000 تومان 940,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل درویشی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,200,000 تومان 1,610,000 تومان 1,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات