02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور زمینی مشهد

تور زمینی مشهد

  • قطار
  • قطار شش تخته
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/01/01
  • اعتبار تا: 1400/01/31
  • دانلود پکیج

تور زمینی مشهد

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت - صبحانه - نهار- شام

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
هتل انقلاب مشهد

FB
315,000 تومان
410,000 تومان
310,000 تومان
جزئیات
هتل مهتاب مشهد

FB
340,000 تومان
430,000 تومان
335,000 تومان
جزئیات
هتل آیسان مشهد

FB
350,000 تومان
450,000 تومان
340,000 تومان
جزئیات
هتل سارینا مشهد

BB
380,000 تومان
540,000 تومان
370,000 تومان
جزئیات
هاترا

FB
510,000 تومان
790,000 تومان
500,000 تومان
جزئیات
سهند

FB
530,000 تومان
810,000 تومان
520,000 تومان
جزئیات
کیانا

BB
710,000 تومان
1,010,000 تومان
690,000 تومان
جزئیات
سی نور

BB
770,000 تومان
1,270,000 تومان
760,000 تومان
جزئیات
درویشی

BB
1,010,000 تومان
1,610,000 تومان
1,000,000 تومان
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه ناهار شام
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 کارت ملی 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سوده سرافرازی 09126083556
2 مژده رضایی 09395179794
3 هانیه سالاری 09351805338
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/01/01 1400/01/31
 
نام هتل هتل انقلاب مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 315,000 تومان 410,000 تومان 310,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل مهتاب مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 340,000 تومان 430,000 تومان 335,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل آیسان مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 350,000 تومان 450,000 تومان 340,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل سارینا مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 380,000 تومان 540,000 تومان 370,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هاترا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 510,000 تومان 790,000 تومان 500,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سهند
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 530,000 تومان 810,000 تومان 520,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل کیانا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 710,000 تومان 1,010,000 تومان 690,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل سی نور
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 770,000 تومان 1,270,000 تومان 760,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل درویشی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,010,000 تومان 1,610,000 تومان 1,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات