02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور کیش از شیراز

تور کیش از شیراز

  • هوایی
  • آتا
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/11/01
  • اعتبار تا: 1399/11/30
  • دانلود پکیج

تور کیش از شیراز

خدمات تور: بلیط رفت وبرگشت - 2 شب و 3 روز اقامت - صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - گشت جزیره رایگان

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
پانیذ

BB
999,000 تومان
1,240,000 تومان
-
840,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل تعطیلات کیش

BB
1,090,000 تومان
1,340,000 تومان
-
840,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل جام جم کیش

BB
1,105,000 تومان
1,370,000 تومان
-
840,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل شایلی کیش

BB
1,140,000 تومان
1,440,000 تومان
-
840,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل آریان کیش

BB
1,160,000 تومان
1,480,000 تومان
-
840,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
سارا

BB
1,220,000 تومان
1,600,000 تومان
-
840,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل پارمیدا کیش

BB
1,240,000 تومان
1,640,000 تومان
-
840,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل آرامیس کیش

BB
1,290,000 تومان
1,740,000 تومان
-
840,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل پارمیس کیش

BB
1,350,000 تومان
1,865,000 تومان
-
840,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل فلامینگو کیش

BB
1,360,000 تومان
1,880,000 تومان
-
840,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل شایگان کیش

BB
1,390,000 تومان
1,940,000 تومان
-
840,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل لیلیوم کیش

BB
1,480,000 تومان
2,120,000 تومان
-
840,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل میراژ کیش

BB
1,490,000 تومان
2,140,000 تومان
-
840,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل ویدا کیش

BB
1,490,000 تومان
2,140,000 تومان
-
840,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل ایران کیش

BB
1,495,000 تومان
2,230,000 تومان
-
840,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل شایان کیش

BB
1,890,000 تومان
2,940,000 تومان
-
840,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 صبحانه
2 بلیط رفت و برگشت
3 گشت جزیره رایگان
4 ترانسفر فرودگاهی
5 ورودی سافاری رایگان
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 کارت ملی 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
3 سوده سرافرازی 09126083556
4 بیتا معینی 09369936533
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/11/01 1399/11/30
 
نام هتل پانیذ
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 999,000 تومان 1,240,000 تومان - 840,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل تعطیلات کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,090,000 تومان 1,340,000 تومان - 840,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل جام جم کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,105,000 تومان 1,370,000 تومان - 840,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شایلی کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,140,000 تومان 1,440,000 تومان - 840,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آریان کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,160,000 تومان 1,480,000 تومان - 840,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل سارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,220,000 تومان 1,600,000 تومان - 840,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارمیدا کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,240,000 تومان 1,640,000 تومان - 840,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل آرامیس کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,290,000 تومان 1,740,000 تومان - 840,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارمیس کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,350,000 تومان 1,865,000 تومان - 840,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل فلامینگو کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,360,000 تومان 1,880,000 تومان - 840,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شایگان کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,390,000 تومان 1,940,000 تومان - 840,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل لیلیوم کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,480,000 تومان 2,120,000 تومان - 840,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل میراژ کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,490,000 تومان 2,140,000 تومان - 840,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ویدا کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,490,000 تومان 2,140,000 تومان - 840,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ایران کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,495,000 تومان 2,230,000 تومان - 840,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل شایان کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,890,000 تومان 2,940,000 تومان - 840,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات