02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور کیش از شیراز

تور کیش از شیراز

  • هوایی
  • آتا
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/07/18
  • اعتبار تا: 1399/07/20
  • دانلود پکیج

تور کیش از شیراز

خدمات تور: بلیط رفت وبرگشت - 2 شب و 3 روز اقامت - صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - گشت جزیره رایگان

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل خاتم کیش

BB
770,000 تومان
820,000 تومان
-
610,000 تومان
-
750,000 تومان
-
-
جزئیات
پانیذ

BB
780,000 تومان
830,000 تومان
-
610,000 تومان
-
760,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل ققنوس کیش

BB
790,000 تومان
840,000 تومان
-
610,000 تومان
-
770,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل لوتوس کیش

BB
880,000 تومان
1,050,000 تومان
-
610,000 تومان
-
870,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل تعطیلات کیش

BB
890,000 تومان
1,060,000 تومان
-
610,000 تومان
-
880,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل گراند کیش

BB
930,000 تومان
1,100,000 تومان
-
610,000 تومان
-
910,000 تومان
-
-
جزئیات
سارا

BB
940,000 تومان
1,110,000 تومان
-
610,000 تومان
-
920,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل پارمیدا کیش

BB
980,000 تومان
1,150,000 تومان
-
610,000 تومان
-
950,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل لیلیوم کیش

BB
1,190,000 تومان
1,600,000 تومان
-
610,000 تومان
-
1,160,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل کوروش کیش

BB
1,250,000 تومان
1,710,000 تومان
-
610,000 تومان
-
1,200,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل ویدا کیش

BB
1,290,000 تومان
1,750,000 تومان
-
610,000 تومان
-
1,250,000 تومان
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 صبحانه
2 بلیط رفت و برگشت
3 گشت جزیره رایگان
4 ترانسفر فرودگاهی
5 ورودی سافاری رایگان
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه 0
2 کارت ملی 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 فاطمه خسروی 09199870011
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/07/18 1399/07/20
 
نام هتل هتل خاتم کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 770,000 تومان 820,000 تومان - 610,000 تومان - 750,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل پانیذ
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 780,000 تومان 830,000 تومان - 610,000 تومان - 760,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ققنوس کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 790,000 تومان 840,000 تومان - 610,000 تومان - 770,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل لوتوس کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 880,000 تومان 1,050,000 تومان - 610,000 تومان - 870,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل تعطیلات کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 890,000 تومان 1,060,000 تومان - 610,000 تومان - 880,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل گراند کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 930,000 تومان 1,100,000 تومان - 610,000 تومان - 910,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل سارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 940,000 تومان 1,110,000 تومان - 610,000 تومان - 920,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل پارمیدا کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 980,000 تومان 1,150,000 تومان - 610,000 تومان - 950,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل لیلیوم کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,190,000 تومان 1,600,000 تومان - 610,000 تومان - 1,160,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل کوروش کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,250,000 تومان 1,710,000 تومان - 610,000 تومان - 1,200,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل ویدا کیش
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,290,000 تومان 1,750,000 تومان - 610,000 تومان - 1,250,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات