02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور مشهد از اصفهان

تور مشهد از اصفهان

  • هوایی
  • زاگرس
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1399/09/01
  • اعتبار تا: 1399/09/30
  • دانلود پکیج

تور مشهد از اصفهان

خدمات تور مشهد از اصفهان : بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت - صبحانه ناهار شام

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل ابریشم مشهد

FB
1,170,000 تومان
1,310,000 تومان
-
990,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل نسیم مشهد

FB
1,180,000 تومان
1,320,000 تومان
-
990,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل تیانا مشهد

FB
1,190,000 تومان
1,200,000 تومان
-
1,150,000 تومان
180,000 تومان
1,180,000 تومان
-
-
جزئیات
هتل کارن مشهد

FB
1,270,000 تومان
1,290,000 تومان
-
1,230,000 تومان
180,000 تومان
1,260,000 تومان
-
-
جزئیات
سهند

FB
1,290,000 تومان
1,590,000 تومان
-
990,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل الماس مشهد

BB
1,300,000 تومان
1,590,000 تومان
-
990,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
سی نور

BB
1,320,000 تومان
1,600,000 تومان
-
990,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
کیانا

FB
1,460,000 تومان
1,920,000 تومان
-
990,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
درویشی

BB
1,590,000 تومان
1,990,000 تومان
-
990,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل قصر طلایی مشهد

BB
1,620,000 تومان
2,200,000 تومان
-
990,000 تومان
180,000 تومان
-
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه ناهار شام
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مژده رضایی 09395179794
2 سوده سرافرازی 09126083556
3 بیتا معینی 09369936533
4 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1399/09/01 1399/09/30
 
نام هتل هتل ابریشم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,170,000 تومان 1,310,000 تومان - 990,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل نسیم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,180,000 تومان 1,320,000 تومان - 990,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل تیانا مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,190,000 تومان 1,200,000 تومان - 1,150,000 تومان 180,000 تومان 1,180,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل کارن مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,270,000 تومان 1,290,000 تومان - 1,230,000 تومان 180,000 تومان 1,260,000 تومان - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سهند
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,290,000 تومان 1,590,000 تومان - 990,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل الماس مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,300,000 تومان 1,590,000 تومان - 990,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل سی نور
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,320,000 تومان 1,600,000 تومان - 990,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل کیانا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,460,000 تومان 1,920,000 تومان - 990,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل درویشی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,590,000 تومان 1,990,000 تومان - 990,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل قصر طلایی مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,620,000 تومان 2,200,000 تومان - 990,000 تومان 180,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات