02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور مشهد از اصفهان

تور مشهد از اصفهان

  • هوایی
  • زاگرس
  • مدت اقامت: 2 شب
  • تاریخ شروع: 1400/03/01
  • اعتبار تا: 1400/03/31
  • دانلود پکیج

تور مشهد از اصفهان

خدمات تور مشهد از اصفهان : بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت - صبحانه ناهار شام

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
هتل تیانا مشهد

FB
1,570,000 تومان
1,760,000 تومان
-
1,230,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل ابریشم مشهد

FB
1,600,000 تومان
1,790,000 تومان
-
1,230,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل نسیم مشهد

FB
1,610,000 تومان
1,800,000 تومان
-
1,230,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل کارن مشهد

FB
1,700,000 تومان
1,770,000 تومان
-
1,230,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
جزئیات
سهند

FB
1,720,000 تومان
2,070,000 تومان
-
1,230,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل الماس مشهد

BB
1,730,000 تومان
2,070,000 تومان
-
1,230,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
جزئیات
سی نور

BB
1,750,000 تومان
2,080,000 تومان
-
1,230,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
جزئیات
کیانا

FB
1,890,000 تومان
2,400,000 تومان
-
1,230,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
جزئیات
درویشی

BB
2,020,000 تومان
2,470,000 تومان
-
1,230,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
جزئیات
هتل قصر طلایی مشهد

BB
2,050,000 تومان
2,680,000 تومان
-
1,230,000 تومان
200,000 تومان
-
-
-
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد مدت اقامت : 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه ناهار شام
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی 0
2 شناسنامه 0
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 پشتیبانی 24 ساعته 02157691000
2 بیتا معینی 09369936533
3 سوده سرافرازی 09126083556
4 مژده رضایی 09395179794
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
1 1400/03/01 1400/03/31
 
نام هتل هتل تیانا مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,570,000 تومان 1,760,000 تومان - 1,230,000 تومان 200,000 تومان - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل ابریشم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,600,000 تومان 1,790,000 تومان - 1,230,000 تومان 200,000 تومان - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل نسیم مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,610,000 تومان 1,800,000 تومان - 1,230,000 تومان 200,000 تومان - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل کارن مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,700,000 تومان 1,770,000 تومان - 1,230,000 تومان 200,000 تومان - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل سهند
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,720,000 تومان 2,070,000 تومان - 1,230,000 تومان 200,000 تومان - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل هتل الماس مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,730,000 تومان 2,070,000 تومان - 1,230,000 تومان 200,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل سی نور
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,750,000 تومان 2,080,000 تومان - 1,230,000 تومان 200,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل کیانا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 1,890,000 تومان 2,400,000 تومان - 1,230,000 تومان 200,000 تومان - - -
خدمات FB
توضیحات
 
نام هتل درویشی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,020,000 تومان 2,470,000 تومان - 1,230,000 تومان 200,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل هتل قصر طلایی مشهد
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) نفر اضافه 2,050,000 تومان 2,680,000 تومان - 1,230,000 تومان 200,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات