02157691000
آژانس مسافرتی راز آسمان پایتخت
تور آنتالیا ویژه نوروز

تور آنتالیا ویژه نوروز

  • هوایی
  • ماهان
  • مدت اقامت: 6 شب
  • تاریخ شروع: 1400/01/01
  • اعتبار تا: 1400/01/13
  • دانلود پکیج

تور آنتالیا ویژه نوروز 

خدمات تور آنتالیا : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان -6 شب و 7 روز اقامت - صبحانه - ترانسفر فرودگاهی- لیدر - بیمه 

با رعایت پروتکل های بهداشتی

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات جزئیات هتل
Agon Hotel Antalya

BB
10,490,000 تومان
11,190,000 تومان
9,650,000 تومان
8,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Cender Hotel Antalya

ALL
12,300,000 تومان
13,780,000 تومان
10,530,000 تومان
8,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Belkon Hotel Antalya

ALL
12,460,000 تومان
14,010,000 تومان
10,590,000 تومان
8,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Sensitive Premium Hotel Antalya

UAll
13,810,000 تومان
16,040,000 تومان
11,130,000 تومان
8,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Clube Sera Hotel Antalya

UAll
14,740,000 تومان
17,440,000 تومان
11,510,000 تومان
8,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Aska Lara Hotel Istanbul

UAll
17,720,000 تومان
21,900,000 تومان
12,700,000 تومان
8,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Rixos Downtown Hotel Antalya

UAll
19,580,000 تومان
24,690,000 تومان
13,440,000 تومان
8,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Concorde Deluxe Hotel Antalya

UAll
20,510,000 تومان
26,090,000 تومان
13,810,000 تومان
8,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Taitanic Beach Hotel Antalya

UAll
21,440,000 تومان
27,480,000 تومان
14,180,000 تومان
8,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
Delphin |mperial Hotel Antalya

UAll
23,960,000 تومان
31,260,000 تومان
15,190,000 تومان
8,990,000 تومان
990,000 تومان
جزئیات
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا مدت اقامت : 6 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 صبحانه
3 ترانسفر فرودگاهی
4 راهنمای فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 ساناز سیف 09190315140
ردیف تاریخ رفت تاریخ برگشت
 
نام هتل Agon Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,490,000 تومان 11,190,000 تومان 9,650,000 تومان 8,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Cender Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,300,000 تومان 13,780,000 تومان 10,530,000 تومان 8,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
 
نام هتل Belkon Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,460,000 تومان 14,010,000 تومان 10,590,000 تومان 8,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
 
نام هتل Sensitive Premium Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,810,000 تومان 16,040,000 تومان 11,130,000 تومان 8,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Clube Sera Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,740,000 تومان 17,440,000 تومان 11,510,000 تومان 8,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Aska Lara Hotel Istanbul
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,720,000 تومان 21,900,000 تومان 12,700,000 تومان 8,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Rixos Downtown Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,580,000 تومان 24,690,000 تومان 13,440,000 تومان 8,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Concorde Deluxe Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,510,000 تومان 26,090,000 تومان 13,810,000 تومان 8,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Taitanic Beach Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 21,440,000 تومان 27,480,000 تومان 14,180,000 تومان 8,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات
 
نام هتل Delphin |mperial Hotel Antalya
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 23,960,000 تومان 31,260,000 تومان 15,190,000 تومان 8,990,000 تومان 990,000 تومان
خدمات UAll
توضیحات